Information från PostNord

Uppdatering 2017-01-28:

PostNord har ännu inte delat ut någon information. Efter Sydsvenskans artikel 2017-01-21 så har PostNord bjudit in styrelsen för vidare diskussioner. Vi får se vart det leder. Samtidigt har också andra bostadsrättsföreningar hört av sig och berättat om liknande upplevelser.

I morgon torsdag 19/1 får alla* förmodligen en lapp från PostNord. Det handlar om deras krav på oss att förbättra arbetsmiljön för deras brevbärare och att de nu anser att vi i styrelsen inte agerat tillräckligt snabbt i frågan. Därför säger de sig sluta dela ut post om en månad om vi i styrelsen inte sätter upp sk fastighetsboxar i våra trapphus.

Vi i styrelsen vill börja med att understryka att vi ska göra allt som står i vår makt för att inte låta det gå så långt att PostNord slutar dela ut post. Vi vill också betona att vi inte tar lätt på brevbärarnas arbetsmiljö.

Men…

Vi är kritiska till deras metod och vi är skeptiska till om det här arbetsmiljöansvaret ensidigt vilar på oss som bostadsrättsförening. Vi är dessutom inte ensamma i att vara kritiska till PostNords agerande. På sajten postboxar.info sammanfattar Sveriges större bostadsrättsorganisationer och fastighetsägare en hållning som vi i styrelsen delar.

Sydsvenskan har skrivit en artikel om vår situation som publiceras torsdagen 19/1 och samtidigt återupptar vi dialogen med PostNord med förhoppningen att de genast kan dra tillbaka sitt hot.

* Av någon anledning är Tallen 2 (Mäster Eriksplan 9) inte med i PostNords förteckning. Kanske för att just det huset är godkänt.