Huskurage – vid oro för våld

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Styrelsen har antagit deras policy, som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro över att någon är i fara.

Läs mer om vad just du kan göra för att rädda liv i vår policy här.

Det går också bra att kontakta styrelsen om du befarar att någon i ditt hus far illa.