Stämmans val till styrelse 2018-2019

Här är ledamöterna för styrelseåret 2018-2019 som stämman röstade fram i maj. Vi har samtidigt genomfört en omorganisation vad gäller roller, ansvarsområden och uppgifter, något som förberetts under förra styrelseåret. På det konstituerande styrelsemötet innan sommaren besatte vi de nya rollerna och hittills tycks den nya ordningen fungera bra. Tre personer har avgått vilket förstås ökat arbetsbördan för kvarvarande men styrelsen har ändå bedömt att det i nuläget inte behövs några fyllnadsval under innevarande styrelseår.

Protokollet från årstämman hittar ni en bit ner på denna sida.

Ordförande
Mattias Thorsen, Björken 6 (omval 2018)

Administration (Sekreterare)
John Jönsson, Tallen 2 (nyval 2018)

Ekonomi (Kassör)
Magnus Bjerhag, Tallen 3 (nyval 2018)

Tekniskt underhåll & brandskydd (Vice ordförande)
Elisabeth Hallström, Björken 3 (nyval 2018)

Fastighetsdrift & trädgård
Åsa Ahlander, Björken 6 (nyval 2017)

Om- och tillbyggnad
Jens Jansson, Tallen 1 (omval 2017)

Medlemstjänster
Martin Andersson, Tallen 3 (omval 2017)

Projekt
Malin Bergendahl, Björken 8, (nyval 2018)

 

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Lena Skinnar, Tallen 3

Revisorsuppleant
Mikael Ringman, Tallen 2

Valberedning
Ann-Christine Buch, Tallen 3
Linda Johnsson, Tallen 1
Jonas Gillberg, Björken 6