Gemensam trädgårdsdag 22/4

Söndagen den 22/4 är det dags för årets första gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra vårfint i våra trädgårdar.  Husvärdarna i respektive hus kommer som vanligt att informera om vad som ska göras på just denna dag. Efter avslutad trädgårdsdag, cirka kl 14.00, är alla välkomna på korvgrillning hos Björken 7. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma! Den första gemensamma trädgårdsdagen i höst blir söndagen den 14/10.

Julgranar, glögg & pepparkakor

Även i år fortsätter vi traditionen med julgransresning den 1:a advent, d v s söndagen den 3 december. Granar till samtliga hus kommer att finnas för avhämtning på gräsmattan utanför Mäster Eriks plan 12. Julgransbelysning finns i respektive hus. Klockan 15:00 bjuds det på glögg och pepparkakor på gården hos Björken 3 (Mäster Palmsgatan 7).

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma!

Avgiftshöjning 2018

Från och med den 1/1 2018 höjs avgiften med 3 %. Den senaste höjningen var 2017, då låg den på 4 %. Höjningen görs mot bakgrund av höga underhållskostnader framöver (t ex fortsatt relining), utöver normala kostnadsökningar.

Relining av vertikala rör 2018

Reliningen av de horisontella rören under källaren närmar sig sitt slut och såväl budget som tidsplan har hållits. Tyvärr har det under arbetets gång uppdagats att de vertikala rören i huset är i lika stort behov av åtgärd och vi har därför bestämt att utvidga reliningsprojektet till att omfatta alla avloppsledningar. Vår entreprenör Repipe kommer påbörja etapp 2 med relining av vertikala stammar i februari 2018 och arbetet beräknas vara avslutat före sommaren. Vår konsult Bengt Mattsson kommer också fortsatt vara projektledare.

Under etapp 2 kommer tillträde krävas till varje lägenhet under ca 3-4 dagar för att kunna åtgärda alla avloppsstammar, men reliningen kommer inte kräva någon åverkan så fuktspärrar och ytskikt hålls intakta. Precis som tidigare kommer ledningarna i badrum och kök inte att kunna användas under den tid som arbete pågår i lägenhet och tillhörande stam. Dock kommer avloppet endast vara avstängt under dagtid. Mer information och husmöte kommer när vi närmar oss startdatum för arbetet!

 

Gemensam trädgårdsdag 22/10

Söndagen den 22 oktober är det dags för årets sista gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra fint i våra trädgårdar. Det kommer att finnas två containrar på plats, en utanför Tallen 3 och en utanför Björken 7, som i första hand ska rymma trädgårdsavfall. Efter avslutad trädgårdsdag, cirka kl 14.00, är alla välkomna på korvgrillning i trädgården till Björken 6, där det kommer att finnas mat och dryck på plats.

Vi hoppas som vanligt att så många som möjligt kan komma!

Gemensam trädgårdsdag söndag 23/4

Söndagen den 23 april är det dags för årets första gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra vårfint i våra trädgårdar. Husvärdarna i respektive hus kommer att informera om vad som ska göras på just denna dag. Cirka kl 14.00, är ni välkomna på korvgrillning i trädgården hos Tallen 3.

Vi hoppas på strålande sol och att så många som möjligt både kan och vill komma!

Julgranar, pepparkakor & glögg

Vi fortsätter traditionen med julgransresning och reser granar den 1:a advent, d v s nu på söndag den 27/11. Granarna kommer att finnas för avhämtning på gräsmattan utanför Mäster Eriks plan 12, för både Tallen- och Björken-husen. Belysning ska finnas i respektive hus. Klockan 15:00 bjuds det på glögg och pepparkakor på gården hos Björken 8 (Mäster Palmsgatan 5). Varmt välkomna!