Styrelsen informerar 2021–03–24

Notera att denna information skickats ut tidigare till alla husvärdar 2021-03-24

Årsmötet framflyttat

På grund av fortsatta Covid-restriktioner har styrelsen MNE beslutat att även i år skjuta upp föreningens årsmöte som normalt sett skulle varit i slutet av maj. Vi hoppas att vaccinationerna kan vara helt klara till augusti så att ett fysiskt årsmöte kan hållas i månadsskiftet augusti/september. Vi återkommer med information och kallelse i god tid.  

Motioner tar vi gärna emot redan nu, och helst innan mitten av maj så att styrelsen hinner arbeta med dem innan semesterperioden börjar. Man kan skicka in både via e-post och med vanlig post, styrelse.mne@gmail.com. alternativt c/o Mattias Thorsen, Mäster Eriksplan 12K, 211 58 Malmö. 

Räkenskaperna för verksamhetsåret 2020 kommer att hanteras på sedvanligt sätt och årsredovisningen och revisionsberättelsen publiceras här på vår hemsida under maj månad.

Styrelsen har haft begränsad arbetskapacitet under en tid på grund av sjukdom. Vi har kunnat få visst stöd av andra föreningsmedlemmar som har haft kunskap och intresse av att hjälpa till. Det är vi tacksamma för och vi vill gärna samarbeta i arbetsgrupper som tar på sig en uppgift under kortare tid. Alla som vill bidra till vårt gemensamma arbete är välkomna att höra av sig till styrelsen eller valberedningen, där Jonas Gillberg, jonas.gillberg@sydsvenskan.se, är sammankallande. Vi behöver intresserade och arbetsvilliga personer i styrelsen, men också övriga som kan stötta styrelsen med kunskaper om till exempel ekonomi, teknikfrågor, miljöaspekter, trädgård, fastighetsskötsel mm.

Ny firma som klipper häckar

Avtalet med Trädvårdscentrum, som klippt våra häckar två gånger om året, gick ut 2020 och styrelsen beslutade upphandla en ny firma. Vi har haft tre firmor som varit intresserade och av dessa har vi valt Sydkustens Trädvård. Jeanette och Josef heter de som kommer att arbeta i våra trädgårdar framöver med häckklippning. De är arborister och kommer också att kunna hjälpa oss med annan beskärning av till exempel fruktträd och buskar när det behövs. Den första häckklippningen är inbokad till vecka 24, veckan innan midsommarveckan. Den andra klippningen blir vecka 35, den första veckan i september. Vi meddelar på nytt när det närmar sig så att alla hinner plocka undan i sina bersåer.

Årsstämma och ny styrelse

2020 års årsstämma blev under rådande omständigheter mycket lyckad. Vi kunde i år inte bjuda på något gott efteråt, men å andra sidan kunde vi för första gången erbjuda möjlighet att delta virtuellt. Detta innebar att vi trots allt hade en mer välbesökt stämma än på många år, och det blev en mycket lyckad diskussion om de frågor vi tog upp. Protokollet kommer snart publiceras här på hemsidan: https://www.mne.se/foreningen-mne/. Styrelsen vill också passa på att tacka alla medlemmar som deltog både på plats och virtuellt, och ett särskilt tack till Anna Eklund som agerade stämmans ordförande och Karolina Palmér som var ansvarig för våra virtuella deltagare.

Vi har också nya medlemmar i styrelsen; Erik Zivkovic från Björken 7 samt Jessica Håkansson och Fanny Lundström från Björken 3 som sitter tillsammans med Henrik Johansson, Tallen 1, Magnus Bjerhag, Tallen 3, Elisabeth Hallström, Björken 3 samt Jan Sjöberg och Mattias Thorsen från Björken 6. Roller och ansvar kan ni läsa mer om här: https://www.mne.se/foreningen-mne/styrelsen/

Sänkt bredbandsavgift

Vi har förhandlat om vårt bredbandsavtal med Bahnhof och alla får en liten kostnadssänkning från och med årsskiftet till 95 kr/mån för fortsatt 1 Gbit upp och ned. Vi har också fått ett nytt telefonnummer för support som ska ha mindre kötid och är öppet vardagar 09-17. Numret är 010-510 30 19 och ni hittar det även på vår hemsida under rubriken Medlemsförmåner.

Ingen avgiftshöjning 2021

I samband med budgetarbetet inför nästa år har vi i styrelsen fattat beslut om att inte höja avgiften. Vi motiverar detta framförallt med tanke på den rådande pandemin och hur den kan drabba våra medlemmar ekonomiskt. Vi ser också att vår förening har en i övrigt god och stabil ekonomi vilket gör det möjligt för oss att avstå höjning.