Relining av avlopp

Nu är det dags för den avslutande etappen i vårt underhåll av våra avloppsstammar. Efter relining av alla liggande stammar i den s k bottenplattan i källaren ska vi nu göra samma sak med de stående. Reliningen utförs även nu av Repipe AB och föreningens projektledare är fortfarande Bengt Mattsson.

Arbetet påbörjas den 1 april med Tallen 1 och kommer därefter fortsätta med Tallen 2 och Tallen 3. Därefter går de vidare till Björken 3, Björken 6, Björken 7 och avslutar med Björken 8.

Förberedelser

Arbetet i varje hus inleds med att alla nycklar till lägenheter samlas in av husvärd (mer information nedan). Sedan kallar Repipe i samråd med husvärd alla boende i huset till ett informationsmöte. De kommer också avisera alla boende med lappar i brevlådan samt sätta upp lappar på porten i varje trapphus innan de påbörjar arbetet.

Ungefär samtidigt med informationsmötet kommer en för-syn genomföras där Repipe tillsammans med vår projektledare Bengt går igenom alla lägenheter och kontrollerar och dokumenterar alla förutsättningar.

Nyckelinsamling

Husvärd kommer att samla in lägenhetsnycklar. Se gärna till att ha en extranyckel till hands redan nu. Husvärden delar ut nyckelringar som ni märker upp och där ni sätter er lägenhetsnyckel. Nycklarna lämnas sedan till husvärden som låser in dem i ett kassaskåp som Repipe monterar upp i källaren. Endast Repipe och husvärd kommer att ha tillgång till detta kassaskåp. För säkerhets skull kommer Repipe också att märka om alla nycklar så att de inte kan identifieras. Alla nycklar ska vara inlämnade senast en vecka innan för-synen i huset. Nycklarna återlämnas av husvärd efter att arbetet i hela huset är avslutat och besiktigat.

Arbetsbeskrivning

Arbetet inleds med en för-syn där Repipe tillsammans med Bengt går igenom alla lägenheter och kontrollerar och dokumenterar alla förutsättningar. Därefter drar själva reliningsarbetet igång.

Repipe kommer att färdigställa en avloppsstam i taget och arbetar sig fram trapphus för trapphus. Arbetet kommer utföras vardagar mellan 8:00-17:00 och då måste avloppen vara avstängda för de lägenheter som är anslutna till den stam de för tillfället arbetar med. På kvällstid ska dock kök och toa kunna användas som vanligt, om inget annat meddelats.

Spray-metoden eller Strump-metoden

Relining kommer att utföras med den s k ”spray-metoden” som innebär att rören sprayas invändigt med en plastbeläggning som härdar på ett par timmar. Denna metod kräver dock att röret är inte har några större skador då plasten sprayas på rörgodset. I undantagsfall kan avloppsstammen vara i så dåligt skick att den inte kan relineas med ”spray-metoden”. Då går spray-teamet vidare till nästa avloppsstam och istället kommer ett nytt team som använder sig av den s k ”strumpmetoden”. Denna metod innebär att man för in en ”strumpa” av glasfibernät belagd med plast i röret. Strumpan trycks sedan upp mot rörets innerväggar med hjälp av en invändig ballong. När strumpan härdat tas ballongen bort. ”Strump-metoden” kräver längre tid för härdning vilket innebär att avloppen då måste vara avstängda även nattetid. Hela processen kan ta upp till en vecka för en stam och under tiden erbjuds berörda medlemmar att låta sätta in s k ”skogstoa”. Om ”strump-metoden” måste användas någonstans så kommer berörda medlemmar informeras och aviseras separat om detta. Det kan ta upp till tre veckor mellan att ordinarie team konstaterar att rören är för dåliga för ”spray-metoden” tills nästa team kan genomföra en relining med ”strump-metoden”.

Preliminär tidsplan

OBS! Den tidsplan som satts ska betraktas som preliminär. Veckonummer kan komma att ändras.

[UPPDATERING 2018-06-12:  Ny tidplan finns här]

[UPPDATERING 2018-09-14:  Ny tidplan finns här]

SVART = Nyckelinsamling
GRÖN = Informationsmöte
BLÅ = Relining
RÖD = Besiktning