För mäklare

Våra lägenhetsnummer

Ett korrekt lägenhetsnummer ser ut så här: 208604HHH-XXX, där HHH är ett tresiffrigt hus-ID och XXX är ett tresiffrigt löpnummer för den enskilda lägenheten.

Planerade avgiftshöjningar

I juli 2020 höjdes avgiften med 1,5%.

Renoveringar

Utbyte av elledningar klart 2005
Utbyte av vattenstammar och köksavlopp klart 2008
Renovering av tak klart 2008
Fönsterrenovering klart 2009
Relining av avlopp klart 2018
Dränering av Tallen 3 klart 2019
Dränering av Björken 6 och Björken 7 klart 2020

Bredband

Sedan 2017 ingår en obligatorisk kostnad för bredband via fiber i avgiften. Bredbandsuttag finns i varje lägenhet, oftast i hallen.  Leverantören är Bahnhof och hastigheten är  1000 Mbit upp och ner.

Självförvaltning

Sedan 2011 ansvarar medlemmarna själva för skötseln av trädgårdar och trapphus. Varje hus har egna rutiner för hur ansvaret fördelas. Deltagande i sysslorna är obligatoriskt.

Förtursrätt

Nej, vi har ingen förtursrätt, men däremot en policy om att man annonserar försäljningen i våra A-trappor i de 7 husen, så att den som är intresserad har en chans att bjuda på lägenheten.

Årsredovisning

De senaste årens årsredovisningar finns längst ner på sidan om föreningen.

Övrigt

Vi tillåter inte juridisk person som köpare. Man behöver inte vara skriven på adressen, men vi ser helst att medlemmen bor eller vistas regelbundet i lägenheten.

Föreningen har ett så kallat tomträttsavtal med kommunen.

Det är upp till köparen om hen vill göra en besiktning av lägenheten på egen bekostnad.