För mäklare

Våra lägenhetsnummer

Ett korrekt lägenhetsnummer ser ut så här: 208604HHH-XXX, där HHH är ett tresiffrigt hus-ID och XXX är ett tresiffrigt löpnummer för den enskilda lägenheten.

Våra avgifter

I avgiften ingår det mesta förutom el, såsom exempelvis värme, vatten, bredband, kabel-tv, sophämtning och fastighetsskatt. I avgiften ingår även ett bostadsrättstillägg i föreningens försäkring som gäller alla medlemmar. Läs mer om våra medlemsförmåner här.

Planerade avgiftshöjningar

Senaste höjning gjordes mars 2023 med 10%

Renoveringar

Utbyte av elledningar klart 2005
Utbyte av vattenstammar och köksavlopp klart 2008
Renovering av tak klart 2008
Fönsterrenovering klart 2009
Relining av avlopp klart 2018
Dränering av Tallen 3 klart 2019
Dränering av Björken 6 och Björken 7 klart 2020

El

Föreningens medlemmar ansvarar själva för att teckna avtal för sin egen elförbrukning.

Självförvaltning

Sedan 2011 ansvarar medlemmarna själva för skötseln av trädgårdar och trapphus. Varje hus har egna rutiner för hur ansvaret fördelas. Deltagande i sysslorna är obligatoriskt.

Förtursrätt

Nej, vi har ingen förtursrätt, men däremot en policy om att man annonserar försäljningen i våra A-trappor i de 7 husen, så att den som är intresserad har en chans att bjuda på lägenheten.

Årsredovisning

De senaste årens årsredovisningar finns längst ner på sidan om föreningen.

Övrigt

Vi tillåter inte juridisk person som köpare. Vi accepterar delat ägarskap och man behöver inte som ägare vara skriven på adressen, men vi ser helst att åtminstone en medlem bor eller vistas regelbundet i lägenheten.

Föreningen har ett så kallat tomträttsavtal med kommunen.

Det är upp till köparen om hen vill göra en besiktning av lägenheten på egen bekostnad.

Det är inte möjligt att garantera en framtida tillbyggnad till presumtiva köpare av lägenheter i föreningen. Se sidan Renovering och ombyggnad.

Det kan vara bra att känna till att man som boende i Malmö Nya Egnahemsförening inte äger sina förråd varken i källare eller på vind. Man disponerar sina förråd och får vara beredd på att vid behov flytta till annat förråd. Se sidan Trivselregler.