Husvärdar

I varje hus ska det finnas minst en husvärd. Husvärd utses av de boende i huset. Husvärdens roll är att se till att alla boende har möjlighet att efter bästa förmåga delta i föreningens arbete samt att synliggöra allas behov för föreningens styrelse. Att engagera de boende handlar lika mycket om kommunikation som om entusiasm.

Husvärdens uppgifter

 • Välkomna nya boende i huset och informera om vad som är viktigt att känna till.
 • Kalla och genomföra Husmöte minst 2 ggr/år med alla hushåll i huset.
 • Kalla och genomföra Trädgårdsdag minst 2 ggr/år med alla hushåll i huset.
 • Ansvara för att alla hushåll deltar efter förmåga i trädgårdsskötsel och trappstädning.
 • Ansvara för att rutiner för tvättstuga, trappstädning et c finns och följs.
 • Fungera som kontaktperson mellan styrelse och medlemmar.
 • Sätta upp föreningens Infoblad i trapphusen samt skicka till alla hushåll via e-post.
 • Ansvara för extra nycklar till gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och torkrum.
 • Ha hand om vinds- och källarförrådsförteckning samt bersåförteckning.
 • Se till att ha aktuella e-postadresser till alla boende i huset.
 • Kontrollera att inga olovliga andrahandsuthyrningar förekommer.
 • Beställa extra tömningar av sopkärl vid behov.

Husvärdar 2018-2019

TALLEN 1
Catarina Håkansson, Mäster Eriks plan 7B
Cyrille Gaubert, Mäster Eriks plan 7D
Emma Larsson, Mäster Eriks plan 7C
Marta Gagliardo, Mäster Eriks plan 7B
Robert Carlsson, Mäster Eriks Plan 7E, telefon 076-314 29 29

TALLEN 2
Anna Eklund, Mäster Eriks Plan 9A, telefon 0767-12 18 22
Juan Cardenal, Mäster Eriks Plan 9A

TALLEN 3
Ann-Christine Buch, Spånehusvägen 46D, telefon 0707-79 02 56
Niklas Börstell, Spånehusvägen 46B, telefon 0706-69 19 85

BJÖRKEN 3
Erik Zetterberg, Mäster Palmsgatan 7A, telefon 0708-16 79 15

BJÖRKEN 6
Anna Sohlberg, Mäster Eriks Plan 12D, telefon 0706-95 85 50
Jonas Gillberg, Mäster Eriksplan 12I, telefon 0703-78 04 10

BJÖRKEN 7
Kristoffer Klintberg, Mäster Eriks Plan 10B, telefon 0737-771 771

BJÖRKEN 8
Johanna Eriksson, Mäster Palmsgatan 5D, telefon 0768-060 867