Husvärdar

I varje hus ska det finnas minst en husvärd. Husvärd utses av de boende i huset. Husvärdens roll är att se till att alla boende har möjlighet att efter bästa förmåga delta i föreningens arbete samt att synliggöra allas behov för föreningens styrelse. Att engagera de boende handlar lika mycket om kommunikation som om entusiasm.

Husvärdens uppgifter

 • Välkomna nya boende i huset och informera om vad som är viktigt att känna till.
 • Kalla och genomföra Husmöte minst 2 ggr/år med alla hushåll i huset.
 • Kalla och genomföra Trädgårdsdag minst 2 ggr/år med alla hushåll i huset.
 • Ansvara för att alla hushåll deltar efter förmåga i trädgårdsskötsel och trappstädning.
 • Ansvara för att rutiner för tvättstuga, trappstädning et c finns och följs.
 • Fungera som kontaktperson mellan styrelse och medlemmar.
 • Sätta upp föreningens Infoblad i trapphusen samt skicka till alla hushåll via e-post.
 • Ansvara för extra nycklar till gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och torkrum.
 • Ha hand om vinds- och källarförrådsförteckning samt bersåförteckning.
 • Se till att ha aktuella e-postadresser till alla boende i huset.
 • Kontrollera att inga olovliga andrahandsuthyrningar förekommer.
 • Beställa extra tömningar av sopkärl vid behov.

Husvärdar 2023-2024

TALLEN 1
Nils Möllerberg, Mäster Eriks Plan 7G, telefon 0734-369 672

TALLEN 2
Anna Eklund, Mäster Eriks Plan 9A, telefon 0767 – 121 822
Juan Cardenal, Mäster Eriks Plan 9A

TALLEN 3
Nellie Stenvall, Spånehusvägen 46D, telefon 0735 – 270 323
Olof Lindén, Spånehusvägen 46A, telefon 0709 – 885 773

BJÖRKEN 3
Simon Olson, Mäster Palmsgatan 7 D, telefon 0708 – 322 703
Jonas Larsson, Mäster Palmsgatan 7 A, 0733 – 714 402

BJÖRKEN 6
Anna Sohlberg, Mäster Eriks Plan 12D, telefon 0706 – 958 550
Jonas Gillberg, Mäster Eriksplan 12I, telefon 0703 – 780 410

BJÖRKEN 7
Kristoffer Klintberg, Mäster Eriks Plan 10B, telefon 0737-771 771

BJÖRKEN 8
Malin Dareberg, Mäster Palmsgatan 5A, telefon 0722 – 139 231
Lars Dareberg, Mäster Palmsgatan 5A,telefon 0706 – 587 293