Infoblad: Maj 2024 | Nr. 2


Hej kära medlemmar!

Maj ger oss en försmak av sommaren och vår styrelse fortsätter sitt dedikerade arbete. Här är den senaste informationen för er att ta del av.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD
Stort tack till alla som närvarade vid årsstämman. Det är fantastiskt att se så många engagerade medlemmar som bryr sig om föreningen och vår framtid. Styrelsen fick inför årsstämman många frågor om förslaget om höjt inköpspris på råyta, och detta förslag debatterades också konstruktivt på stämman

NYTT INKÖPSPRIS AV RÅYTA
Styrelsens förslag om att höja inköpspriset på råyta röstades igenom under den senaste föreningsstämman och förändringen har nu trätt i kraft. Detta beslut innebär att det tidigare priset på 415 kr per kvadratmeter justeras upp för att bättre spegla marknadsvärdet, i enlighet med rekommendationer från både jurister och mäklare. Från och med 2024-05-14 gäller 2800 kr/kvm för källare och 5000 kr/kvm för vindar med årlig justering enligt index för lägenhetspriser i centrala Malmö från Svensk mäklarstatistik.

HÄCKKLIPPNING 2024
Våra arborister kommer att klippa föreningens häckar och bersåer med start på Björkengårdarna torsdag 13/6.

Tallengårdarna blir aktuella tidigast måndag 17/6.

Inför detta är det viktigt att plocka undan i både privata och gemensamma bersåer samt längs häckarna, så att de enkelt kan komma åt. Vi hjälps åt att flytta undan cyklar, möbler, krukor och annat som kan underlätta arbetet.

Säsongens andra klippning sker vecka 35, med start måndagen den 26 augusti.

GESIMSERNA
Som många har uppmärksammat är våra gesimser (den översta putsade horisontella listverket som utgör avgränsningen mellan fasaden och yttertaket) i behov av underhåll. Vi har sedan en tid tillbaka satt upp skydd för att inga delar av putsen ska falla ner. Efter lång dialog med våra byggnadsvårds-

konsulter har vi nu beslutat att sätta upp ställningar vid Björken 3 för att plocka ner lösa delar samt undersöka konstruktionen av våra gesimser. Därefter kommer vi att kunna ta ett åtgärdsbeslut.

Anledningen till att åtgärden har dröjt är att ritningar på konstruktion och utformning har saknats, således har varken entreprenör eller konsult vetat hur dessa är konstruerade. Detta leder i sin tur till att vi tvingas genomföra detta som en proventreprenad och undersökning som ligger till grund för hur vi tar oss an de andra gesimserna i föreningen. Gesimsen på Björken 3 kommer alltså tyvärr inte att återställas i detta skede, men rasrisken och avspärrningarna kan tas bort.