Trädgårdsskötsel

Allmänt om trädgårdarna

Trädgårdarna ger tillsammans med de låga husen vår förening en mycket speciell och lummig karaktär. Vissa hus har egna bersåer för varje lägenhet, andra har några gemensamma bersåer. Det är lägenhetsinnehavaren som ser till att insidan på bersån är i gott skick och fri från ogräs, medan häckarna som skapar bersån klipps av våra trädgårdsmästare. Bersåerna skall vara 160 cm höga, medan häckar längs tomtgränserna är något högre. Förändring av bersåer måste godkännas av stadsbyggnadskontoret och styrelsen. Det är av kulturhistoriskt värde, inte bara för oss boende utan även för Malmö stad att vi vårdar våra trädgårdar lika varsamt som husen. Byggnadsantikvarien på Malmö Museer rekommenderar oss att försöka bevara tidsandan från 30-talet när vi väljer växter till våra trädgårdar och att försöka bevara så mycket som möjligt av ursprungskänslan. Mäster Palmsgatan tillhör det offentliga rummet och trädgårdarna på husens framsida ska vara enhetliga med rosor, tulpaner och syrenträd. Friare plantering av andra växter kan ske på husens baksidor som är mer privata och inte syns från gatan. Nyplantering i trädgårdarna diskuteras och beslutas om i första hand på husmöten och större förändringar måste godkännas av styrelsen.

Trädgårdsskötsel

Sedan 2011 ansvarar medlemmarna själva för skötseln av våra trädgårdar. Varje hus har egna rutiner för hur ansvaret fördelas. I arbetet ingår:

  • Ogräsrensning inne på gårdarna och runt om husen.
  • Klippning och beskärning av rosor, syrener, perenner, träd samt andra växter.
  • Klippning av gräsmattor.
  • Städning i rabatter och lövuppsamling.

Trädgårdsredskap

Varje hus har tillgång till de trädgårdsredskap som krävs för trädgårdsskötseln.

Trädgårdsmöbler

Varje hus ansvarar för sina gemensamma möbler.

Bersåer

Bersåerna beskärs två gånger per år. Runt midsommar sker den första beskärningen för att sedan ske en gång till i slutet av sommaren. De medlemmar som har egna bersåer ansvarar för att de hålls i gott skick och rensas senast 1 maj varje år. Allmänna bersåer ska rensas av respektive hus senast 1 maj varje år. Om enskild berså vanvårdas kan medlem debiteras för rensning.