Andrahandsuthyrning

Ibland kan det vara önskvärt att kunna hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det är naturligtvis inget som föreningen har något emot, men då vi har flera gemensamma åtaganden så har vi följande krav för att godkänna en andrahandsuthyrning:
  • Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke.
  • Begäran om samtycke till upplåtelse i andra hand ska vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten.
  • Begäran ska vara inlämnad senast 45 dagar innan uthyrningen.
  • Hyresperioden får inte vara längre än 1 år utan särskild orsak som studier eller tillfälligt arbete på annan ort.
  • Vid eventuell förlängning krävs förnyad ansökan till styrelsen och dess godkännande.
  • Vid eventuell uthyrning längre än två år skall hyresgästen avstå besittningsskydd. Ansökningsblankett för detta finns på hyresnämndens webbplats och ansökan skickas av uthyraren till hyresnämnden.

Blankett för andrahandsuthyrning hittar du här:

Blankett för andrahandsupplåtelse