Ansvarsfördelning medlem – MNE

Ibland kan det vara svårt att veta vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening. Därför har vi tagit fram en gränsdragningslista med exempel på de vanligaste felkällorna i en lägenhet och angett om det är föreningen eller den enskilda medlemmen som ansvarar för åtgärd. Har du fler exempel eller kanske frågor kring dessa eller andra gränsfall så hör av dig till styrelsen.

Rent generellt kan man säga att medlemmen ansvarar för allt som ligger innanför lägenhetens inre ”skal”, dvs väggar, golv och tak och allt där utanför är föreningens ansvar. Dock råder det några undantag som t ex elfel i infällda ledningar i lägenhet eller om det blir stopp i avlopp som endast påverkar en lägenhet, vilka båda är exempel på fel som medlem ansvarar för.

1 Dörrlås i lägenhetsdörr, samtliga MED
2 Lägenhetsdörrens insida, underhåll MED
3 Skada/funktionsbortfall i lägenhetsdörren (gångjärn, konstruktion och dörrkarm) FÖR
4 Nycklar till lägenhetsdörr MED
5 Nycklar till allmänna utrymmen såsom grind, port, vind eller källare MED
6 Rummens väggar, golv och tak i lägenheten MED
7 Byggnadskonstruktion (ex. bjälklag, trossbotten, ventilationskanaler) FÖR
8 Skadedjursbekämpning FÖR
9 Elkontakter, strömbrytare och eluttag etc. MED
10 Elcentral i lägenhet MED
11 El-kablage i lägenhet som är infällt i vägg/tak MED
12 El-kablage som är utanpåliggande men fast anslutet MED
13 El till fasta installationer i kök och badrum (t.ex. spis, badrumsskåp) MED
14 Lysrör, lampor, glimtändare, transformator m.m. till fast installerad belysning i kök/badrum MED
15 Köksinredning inkl diskbänk o.dyl. MED
16 Vitvaror och badrumsinredning MED
17 Ventilationsspjäll/lucka/galler i lägenheten MED
18 Vattenledningsrör i kök & badrum fram till anslutning till blandare MED
19 Blandare i vask och diskbänk MED
20 Toalett, läckage från behållare /spolmekanism, skada porslin m.m. MED
21 Stopp i avlopp, endast lokalt i vattenlåset MED
22 Stopp i avlopp i toalett MED
23 Stopp i avlopp i dusch/badkar MED
24 Stopp i avlopp i köksvask/badrumsvask MED
25 Stopp i avlopp som påverkar flera lägenheter samtidigt FÖR
26 Läckage från radiator, rör från golv till ventil* FÖR
27 Läckage / fel på radiator, ventil-termostat* FÖR
28 Läckage från radiator, läcka från själva enheten* FÖR
29 Luftning av element FÖR
30 Glasskada i ytter-fönsterruta FÖR
31 Glasskada i inner-fönsterruta MED
32 Skada/funktionsbortfall i fönsterkarm eller fönsterbåge FÖR
33 Fel på ventilationsventiler i lägenhet MED
34 Fel/skada på dörr till källare- och/eller vinds-förråd MED
35 Skador på vägg/tak i källare eller vindsförråd FÖR
36 Sotning av rökkanal MED

* Föreningen svarar för underhåll (med undantag för målning), reparationer av radiatorer och radiatorventiler, som installerats av föreningen.