Historik

Ursprungligt andelsbevis no 47

Malmö Nya Egnahemsförening är en unik förening med gamla anor. Föregångaren till föreningen bildades redan 1898 och hette då Bostadföreningen Hjälpsamma bröder, ämnad för män boende i Malmö och stadens omedelbara närhet.

Under slutet av 1800-talet började Malmö expandera kraftigt med bostadsbrist och trångboddhet som följd. Att tillhandahålla billiga och trivsamma bostäder till medlemmarna blev föreningens mål. Men bl a ekonomiska svårigheter satte käppar i hjulet för verksamheten och föreningen upplöstes 1902. Fyra år senare bildades Malmö Nya Egnahemsförening. Man hade då funnit platsen och tomten för de nuvarande bostäderna. Ännu hade inte kvarteret fått sitt namn, utan betecknades ”litt. C”. Det skulle dock dröja ytterligare 10 år innan allt blev klart med arkitekter, bygglov och lån för byggnationen.

Ur Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1917

Vår förening var den första ansatsen till en ”trädgårdsstad” på tomträtt i Malmö. Detta var ett nytt tänkesätt inom stadsplaneringen, med sitt ursprung i England. (Att husen i folkmun ibland kallas ”engelska husen” är alltså ingen tillfällighet) Området planerades av stadsingenjör major A. Nilsson och det första huset ritades av arkitekt August Stoltz, byggmästare var A. W. Reimer. Den 1:a april 1917 kunde de första lägenhetsinnehavarna flytta in i det hus som idag heter Tallen 3 (Spånehusvägen 46). Den övriga delen av den arrenderade tomten användes till s.k. potatiskolonier som arrenderades vidare i första hand till föreningens medlemmar.

Första världskriget medförde en lågkonjunktur, inte minst inom byggbranschen, och byggandet av fler hus fick skjutas på framtiden. Det skulle dröja ända till 1925, då nuvarande Björken 6 byggdes (då kallad litt. E II, sedan Björken 2). Byggmästare L.A. Lovén uppförde byggnaden.

Björken 6 byggdes 1925 av Byggmästare L.A. Lovén. Först kallades huset litt. E II och det har även hetat Björken 2. Fotograf: okänd.
Björken 6 byggdes 1925. Fotograf: okänd.

I början av 30-talet satte byggnationen av de resterande husen i föreningen fart. 1932 byggdes Tallen 1 och Tallen 2, och blev inflyttningsklara den 29:e maj respektive 10:e oktober 1933. Båda fastigheterna uppfördes av Malmö Byggnadsgille. Den 22:a april 1934 blev så Björken 7 inflyttningsklar. Då hade man redan påbörjat byggandet av Björken 8 (den 12:e april), som blev inflyttningsklar redan den 28:e november samma år. Den 28:e september 1935 blev den sista av föreningens fastigheter, Björken 3 inflyttningsklar. Även dessa fastigheter uppfördes av Malmö Byggnadsgille.

Som du säkert förstår är vi stolta över vår förening. För att kunna bevara den anda som en gång skapades försöker vi alla vara aktiva och delaktiga i föreningens angelägenheter, var och en efter bästa förmåga. Fler gamla fotografier finns här.

Mer information

Föreningens historiska arkiv (1898-1977) finns tillgängligt på Riksarkivet här.

Stadgar (1916) för Malmö nya egna hems förening, Våra allra första stadgar från 1916.

En version av ”trädgårdsstaden” och liten husesyn i Sorgenfriskolan, artikel i Sydsvenska dagbladet 1988-11-14 om områdets historik.

Enkelt och lyckat, krönika (okänd källa) i form av en reflektion över vårt område av Madeleine Brandin.

Miljön i Västra Sorgenfri, broschyr om områdets  bevarandevärde, av Stadsbyggnadskontoret 1983.

Historiska ritningar, de ritningar som användes när husen byggdes (TIFF-format)