Trädgårdarna

Trädgårdarna ger tillsammans med de låga husen i vår förening en mycket speciell och lummig karaktär. Vissa hus har egna bersåer för varje lägenhet, andra har några gemensamma bersåer. Det är av kulturhistoriskt värde, inte bara för oss boende utan även för Malmö stad att vi vårdar våra trädgårdar lika varsamt som husen.

Detalj från trädgården i Tallen 3. Fotograf: Ann-Christine Buch.
Detalj från trädgården i Tallen 3. Fotograf: Ann-Christine Buch.

Byggnadsantikvarien på Malmö Museer rekommenderar oss att bevara tidsandan från 30-talet när vi väljer växter till våra trädgårdar och att försöka bevara så mycket som möjligt av ursprungskänslan. En del av våra trädgårdar, som t ex framför husen på Mäster Palmsgatan tillhör det offentliga rummet och trädgårdarna på husens framsida ska vara enhetliga med rosor, tulpaner och syrenträd. Många delar av våra hus och trädgårdar, som t ex våra bersåer, fasader, tak och trapphus är q-märkta, vilket är det starkaste kulturminnesskyddet och betyder att dessa delar är särskilt kulturhistoriskt värdefulla och inte får förvanskas.