Trädgårdarna

Trädgårdarna ger tillsammans med de låga husen vår förening en mycket speciell och lummig karaktär. Vissa hus har egna bersåer för varje lägenhet, andra har några gemensamma bersåer. Det är av kulturhistoriskt värde, inte bara för oss boende utan även för Malmö stad att vi vårdar våra trädgårdar lika varsamt som husen.

Detalj från trädgården i Tallen 3. Fotograf: Ann-Christine Buch.
Detalj från trädgården i Tallen 3. Fotograf: Ann-Christine Buch.

Byggnadsantikvarien på Malmö Museer rekommenderar oss att försöka bevara tidsandan från 30-talet när vi väljer växter till våra trädgårdar och att försöka bevara så mycket som möjligt av ursprungskänslan. Mäster Palmsgatan tillhör det offentliga rummet och trädgårdarna på husens framsida ska vara enhetliga med rosor, tulpaner och syrenträd.