Styrelsen

Föreningens styrelse består av 11 ledamöter valda av föreningens årsstämma.

Föreningens styrelse kontaktas enklast genom e-post på styrelse.mne@gmail.com. Föreningens postadress är c/o Karolina Palmér, Mäster Eriks Plan 10A, 211 58 Malmö.

Föreningens styrelse 2024-2025

Ordinarie

Karolina Palmér, Björken 7
Ordförande

Emma Larsson, Tallen 1
Sekreterare

Lina Andersson, Björken 6
Kassör

Jan Sjöberg, Björken 6
Fastighetsdrift

Erik Adlers, Björken 8
Om- och tillbyggnad

Annelie Håkansson, Tallen 1
Om- och tillbyggnad

Johannes Rydbo, Tallen 3
Tekniskt underhåll

Olof Lindén, Tallen 3
Tekniskt underhåll

Tobias Pettersson, Tallen 2
Medlemstjänster

Suppleanter

Elisabeth Hallström, Björken 3
Tekniskt underhåll

Johannes Tykesson
Övriga projekt

Samtliga styrelsemedlemmar deltar i olika projekt.

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Stefan Berg, Björken 8

Revisorsuppleant
Erik Zetterberg, Björken 3

Valberedning
Jens Jansson, Tallen 1 – sammankallande
Anna Eklund, Tallen 2
Anna Olsén, Björken 3