Styrelsen

Föreningens styrelse består av 12 ledamöter valda av föreningens årsstämma.

Föreningens styrelse kontaktas enklast genom e-post på styrelse.mne@gmail.com. Föreningens postadress är c/o Elisabeth Hallström, Mäster Palmsgatan 7 D, 211 58 Malmö.

Föreningens styrelse 2022-2023

Ordinarie

Elisabeth Hallström, Björken 3
Ordförande, renovering och ombyggnad

Jessica Håkansson, Björken 3
Vice ordförande

Lars Berggren, Tallen 3
Sekreterare (fr.o.m. Sept 2022)

Erik Zivkovic, Björken 7
Medlemstjänster, tekniskt underhåll

Felicia Korman, Tallen 3
Tekniskt underhåll, medlemstjänster

Maja Lundberg, Tallen 1
Renovering och ombyggnad

Karolina Palmér, Björken 7
Projekt

Jan Sjöberg, Björken 6
Fastighetsdrift

Suppleanter

Olivia Longo, Tallen 3
Projekt

Johan Hansson, Björken 8
Renovering och ombyggnad

Tord Nilsson, Björken 8
Renovering & Ombyggnad

Samtliga styrelsemedlemmar deltar i olika projekt.

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Stefan Berg, Björken 8

Revisorsuppleant
Erik Zetterberg, Björken 3

Valberedning
Jens Jansson, Tallen 1 – sammankallande
Anna Eklund, Tallen 2
Anna Olsén, Björken 3