Styrelsen

Föreningens styrelse består av 9 ledamöter och 2 suppleanter valda av föreningens årsstämma.

Föreningens styrelse kontaktas enklast genom e-post på styrelse.mne@gmail.com. Föreningens postadress är c/o Mattias Thorsen, Mäster Eriksplan 12K, 211 58 Malmö.

Föreningens styrelse 2019-2020

Ordförande
Mattias Thorsen, Björken 6
0733-94 68 38

Sekreterare & vice ordförande
Tekniskt underhåll & brandskydd
Elisabeth Hallström, Björken 3

Ekonomi (Kassör)
Henrik Johansson, Tallen 1

Fastighetsdrift & trädgård
Jan Sjöberg, Björken 6

Om- och tillbyggnad
Magnus Bjerhag, Tallen 3

Medlemstjänster
Isabella Thöger, Tallen 1

Projekt
Martin Andersson, Tallen 3
Karolina Palmér, Björken 7 (suppleant)
Olivia Longo, Tallen 3 (suppleant)
+ vakant ledamot
+ ej tillsatt ledamot

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Mattias Haraldsson, Björken 6

Revisorsuppleant
Mikael Ringman, Tallen 2

Valberedning
Jonas Gillberg, Björken 6
Jens Jansson, Tallen 1
Erik Zivkovic, Björken 7