Styrelsen

Föreningens styrelse består av 11 ledamöter valda av föreningens årsstämma.

Föreningens styrelse kontaktas enklast genom e-post på styrelse.mne@gmail.com. Föreningens postadress är c/o Maja Lundberg, Mäster Eriks Plan 7G, 211 58 Malmö.

Föreningens styrelse 2023-2024

Ordinarie

Maja Lundberg, Tallen 1
Ordförande

Karolina Palmér, Björken 7
Vice ordförande

Sara Mellander, Tallen 1
Sekreterare

Ebba Toreheim, Björken 3
Kassör

Jan Sjöberg, Björken 6
Fastighetsdrift

Anna Bernstad, Björken 7
Tekniskt underhåll

Erik Adlers, Björken 8
Om- och tillbyggnad

Lars Berggren, Tallen 3
Om- och tillbyggnad

Tobias Pettersson, Tallen 2
Medlemstjänster

Suppleanter

Elisabeth Hallström, Björken 3
Tekniskt underhåll

Olof Lindén, Tallen 3
Tekniskt underhåll

Samtliga styrelsemedlemmar deltar i olika projekt.

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Stefan Berg, Björken 8

Revisorsuppleant
Erik Zetterberg, Björken 3

Valberedning
Jens Jansson, Tallen 1 – sammankallande
Anna Eklund, Tallen 2
Anna Olsén, Björken 3