Styrelsen

Föreningens styrelse består av 9 ledamöter valda av föreningens årsstämma.

Föreningens styrelse kontaktas enklast genom e-post på styrelse.mne@gmail.com. Föreningens postadress är c/o Elisabeth Hallström, Mäster Palmsgatan 7 D, 211 58 Malmö.

Föreningens styrelse 2020-2021

Ordförande
Mattias Thorsen, Björken 6

Vice ordförande
Tekniskt underhåll & brandskydd
Elisabeth Hallström, Björken 3

Sekreterare
Henrik Johansson, Tallen 1

Ekonomi (Kassör)
Magnus Bjerhag, Tallen 3

Medlemstjänster
Erik Zivkovic, Björken 7

Om-och tillbyggnad
Fanny Lundström, Björken 3
 

Fastighetsdrift & trädgård
Jan Sjöberg, Björken 6

Projekt
Karolina Palmér Björken 7
Jessica Håkansson Björken 3

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Mattias Haraldsson, Björken 6

Revisorsuppleant
Mikael Ringman, Tallen 2

Valberedning
Jonas Gillberg, Björken 6
Jens Jansson, Tallen 1
Johan Widerholm, Tallen2