Styrelsen

Föreningens styrelse består av 11 ledamöter valda av föreningens årsstämma.

Föreningens styrelse kontaktas enklast genom e-post på styrelse.mne@gmail.com. Föreningens postadress är c/o Elisabeth Hallström, Mäster Palmsgatan 7 D, 211 58 Malmö.

Föreningens styrelse 2021-2022

Ordförande
Elisabeth Hallström, Björken 3

Vice ordförande
Jessica Håkansson, Björken 3

Sekreterare
Gabi Louisedotter, Tallen 2

Medlemstjänster
Erik Zivkovic, Björken 7

Renovering och ombyggnad
Maja Lundberg, Tallen 1
Henrik Malm, Björken 3
 

Fastighetsdrift
Jan Sjöberg, Björken 6

Tekniskt underhåll
Felicia Korman, Tallen 3

Projekt
Karolina Palmér, Björken 7
Emilia Angel, Björken 8
Fanny Lundström, Björken 3

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Stefan Berg, Björken 8

Revisorsuppleant
Erik Zetterberg, Björken 3

Valberedning
Jonas Gillberg, Björken 6
Jens Jansson, Tallen 1
Magnus Bjerhag, Tallen 3