Om föreningen

Som medlem i Malmö nya egnahemsförening är man del i en 120 hushåll stor bostadsrättsförening med gamla anor. Medlemmarna förväntas delta i gemensamma ansvarsområden, såsom trädgårds- och trappskötsel och gemensamma trädgårdsdagar. Föreningen anordnar även gemensamma sociala aktiviteter.

Föreningen har en styrelse på 11 personer med en till två personer från varje hus. Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden.

Varje hus har en husvärd som med jämna mellanrum kallar till husmöte. Där kan de boende ta upp frågor som berör det enskilda huset och trädgården eller förbereda frågeställningar som sedan antingen ställs direkt till styrelsen eller tas upp på föreningens stämma. Föreningen håller stämma en gång per år, i slutet på maj. Stämmorna hålls vanligtvis på Sorgenfriskolan.

Stämmoprotokoll och årsredovisningar

Här hittar du de senaste årsredovisningarna samt protokoll från våra stämmor.

Protokoll Årsstämma 2023
Årsredovisning 2022

Protokoll Årsstämma 2022
Årsredovisning 2021

Protokoll Årsstämma 2021
Årsredovisning 2020

Protokoll Årsstämma 2020
Årsredovisning 2019

Protokoll Årsstämma 2019
Årsredovisning 2018

Protokoll Årsstämma 2018
Årsredovisning 2017

Protokoll Årsstämma 2017
Årsredovisning 2016

Protokoll Årsstämma 2016
Årsredovisning 2015

Protokoll Årsstämma 2015
Årsredovisning 2014

Protokoll Årsstämma 2014
Årsredovisning 2013

Protokoll Årsstämma 2013
Protokoll Extrastämma 2013 (stadgeändring avseende ändring av avgiftssystem)
Årsredovisning 2012

Protokoll Årsstämma 2012
Årsredovisning 2011

Protokoll Årsstämma 2011
Protokoll Extrastämma 2011 (självförvaltning av trädgårdar och trapphus)
Årsredovisning 2010

Protokoll Årsstämma 2010
Årsredovisning 2009

Protokoll Årsstämma 2009
Årsredovisning 2008

Protokoll Årsstämma 2008
Protokoll Extrastämma 1 2008 (stadgeändring avseende ändring av avgiftssystem)
Protokoll Extrastämma 2 2008 (som ovan)
Årsredovisning 2007

Protokoll Årsstämma 2007

Protokoll Extrastämma 2006 (försäljning av vindar och källare)
Protokoll Årsstämma 2006

Protokoll Årsstämma 2005

Årsredovisning 1968

Årsredovisning 1959

Årsredovisning 1945

Årsredovisning 1935

Årsredovisning 1929