Vid behov av hjälp

Ekonomi

Vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen har bland annat hand om hanteringen kring våra månadsavgifter, överlåtelser och pantsättningar. Kontakta deras kundtjänst på telefon 0771-860 860. De kan också hjälpa till med Lägenhetsutdrag och annan dokumention som kan behövas.

Fastighetsskötsel & felanmälan

Föreningens fastighetsskötare heter Hagtorn Fastighetsservice. Alla skador och fel som behöver åtgärd skall anmälas till dem. Föreningen har ett basavtal med Hagtorn som innefattar en ordinarie veckorond där småfel och icke akuta fel åtgärdas. Läs mer här.

Vid felanmälan är det viktigt att ange om felet kräver akut utryckning eller är icke akut, om åtgärd kan vänta till ordinarie veckorond, för att föreningen inte ska extradebiteras för akuta utryckningar i onödan. Är du osäker? Kontakta i första hand din husvärd.

Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter där fastighetsskötare och/eller entreprenörer lätt kan nå er dagtid. Be gärna granne, husvärd eller någon i styrelsen om hjälp att vara kontaktperson om ni själva har svårt att nås eller öppna för dem som ska åtgärda felet.

Kontakt för felanmälan
Telefon: 040-618 84 64
Telefontid: Vardagar kl 07-16 (se info om jourtid nedan)
Jourtid

Felanmälan av allvarliga akuta ärenden utanför normal arbetstid (helger samt vardagar kl. 16-07) som kan leda till skador på fastighet eller lägenhet om de inte åtgärdas omedelbart, exempelvis pågående vattenläcka i fastigheten eller i en lägenhet, hanteras av Örestads bevakning via Hagtorn Fastighetsservice. När du ringer Hagtorn utanför kontorstid, kopplas du automatiskt vidare till deras jouravdelning.

Vid oro för våld i hemmet

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Styrelsen har antagit deras policy, som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro över att någon är i fara. Läs mer här.

Klottersanering

Föreningen har sagt upp avtalet om sanering av klotter med Klottrets Fiende No. 1. Meddela istället styrelsen via mail: styrelse.mne@gmail.com om du upptäcker klotter, glöm inte att skriva var klottret finns samt bifoga foto.

Skadedjur

Vi har ett avtal med Anticimex. Skadeanmälan görs på tel:075-245 10 00 Ange kundnummer 189 08 74.

Vatten- eller brandskada

Kontakta försäkringsbolaget Folksam på telefonnummer 0771-880 800. Skadeanmälningsblankett finns att hämta på www.folksam.se. Ange att vi är försäkrade genom Riksbyggen och uppge försäkringsnummer 169341. För mer information läs följande dokument Allmänna försäkringsvillkor. I föreningens fastighetsförsäkring ingår även bostadsrättstillägg för samtliga lägenhetsinnehavare.