Vid behov av hjälp

Ekonomi

Vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen har bland annat hand om hanteringen kring våra månadsavgifter, överlåtelser och pantsättningar. Kontakta deras kundtjänst på telefon 0771-860 860. De kan också hjälpa till med Lägenhetsutdrag och annan dokumention som kan behövas.

Fastighetsskötsel

Föreningens fastighetsskötare heter Hagtorn Fastighetsservice. Alla skador och fel som behöver åtgärd skall anmälas till dem antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras extra) eller via mail på felanmalan@hagtornservice.se. Hagtorn Fastighetsservice har sin ordinarie runda i alla våra hus en gång i veckan. Läs mer här.

Vid oro för våld i hemmet

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Styrelsen har antagit deras policy, som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro över att någon är i fara. Läs mer här.

Klottersanering

Föreningen har avtal om sanering av klotter med Klottrets Fiende No. 1. Klotter saneras senast 36 timmar efter anmälan. Vid upptäckt av klotter, anmäl på tel: 040-18 21 15. Ange vårt kundnummer 0910.

Skadedjur

Vi har ett avtal med Anticimex. Skadeanmälan görs på tel:075-245 10 00 Ange kundnummer 189 08 74.

Vatten- eller brandskada

Kontakta försäkringsbolaget Folksam på telefonnummer 0771-880 800. Skadeanmälningsblankett finns att hämta på www.folksam.se. Ange att vi är försäkrade genom Riksbyggen och uppge försäkringsnummer 169341. För mer information läs följande dokument Allmänna försäkringsvillkor. I föreningens fastighetsförsäkring ingår även bostadsrättstillägg för samtliga lägenhetsinnehavare.