Vid behov av hjälp

Ekonomi

Vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen har bland annat hand om hanteringen kring våra månadsavgifter, överlåtelser och pantsättningar. Kontakta deras kundtjänst på telefon 0771-860 860.

Fastighetsskötsel

Föreningens fastighetsskötare heter Hagtorn Fastighetsservice. Alla skador och fel som behöver åtgärd skall anmälas till dem antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras extra) eller via mail på felanmalan@hagtornservice.se. Hagtorn Fastighetsservice har sin ordinarie runda i alla våra hus en gång i veckan. Läs mer här.

Vid oro för våld i hemmet

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Styrelsen har antagit deras policy, som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro över att någon är i fara. Läs mer här.

Klottersanering

Föreningen har avtal om sanering av klotter med Klottrets Fiende No. 1. Klotter saneras senast 36 timmar efter anmälan. Vid upptäckt av klotter, anmäl på tel: 040-18 21 15. Ange vårt kundnummer 0910.

Skadedjur

Vi har ett avtal med Anticimex. Skadeanmälan görs på tel:075-245 10 00 Ange kundnummer 189 08 74.

Vatten- eller brandskada

Kontakta försäkringsbolaget Folksam på telefonnummer 0771-880 800. Skadeanmälningsblankett finns att hämta på www.folksam.se. Ange att vi är försäkrade genom Riksbyggen och uppge försäkringsnummer 169341. För mer information läs följande dokument Allmänna försäkringsvillkor. I föreningens fastighetsförsäkring ingår även bostadsrättstillägg för samtliga lägenhetsinnehavare.