Vid behov av hjälp

Ekonomi

Vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen har bland annat hand om hanteringen kring våra månadsavgifter, överlåtelser och pantsättningar. Kontakta deras kundtjänst på telefon 0771-860 860. De kan också hjälpa till med Lägenhetsutdrag och annan dokumention som kan behövas.

Fastighetsskötsel

Föreningens fastighetsskötare heter Hagtorn Fastighetsservice. Alla skador och fel som behöver åtgärd skall anmälas till dem antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras extra) eller via mail på felanmalan@hagtornservice.se. Hagtorn Fastighetsservice har sin ordinarie runda i alla våra hus en gång i veckan. Läs mer här

Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter där fastighetsskötare och/eller entreprenörer lätt kan nå er dagtid! Be gärna granne, husvärd eller någon i styrelsen om hjälp att vara kontaktperson om ni själva har svårt att nås eller öppna för dem som ska åtgärda felet.

Telefonnummer för felanmälan av allvarliga akuta ärenden utanför normal arbetstid
Om man har ett allvarligt akut problem i sin lägenhet eller i fastigheten utanför normala arbetstider så kan man ringa Örestads fastighetsjour.
 
  • Utanför kontorstid
  • Helger
  • Kvällar
  • Nätter
Exempel på allvarliga akuta problem:
 
  • Pågående Vattenläcka i fastigheten eller i en lägenhet.
  • Andra allvarliga problem som leder till skada på fastighet eller lägenhet om de inte åtgärdas omedelbart.
Akutnummer för allvarliga problem som kan leda till skador på fastighet eller lägenhet 040-93 12 70.
 
Om man har ett problem som inte är allvarligt så gör man en vanlig felanmälan till vår fastighetsskötare Hagtorns, kontaktuppgifter finns under rubriken Fastighetsskötsel ovan.
Vid oro för våld i hemmet

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Styrelsen har antagit deras policy, som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro över att någon är i fara. Läs mer här.

Klottersanering

Föreningen har avtal om sanering av klotter med Klottrets Fiende No. 1. Klotter saneras senast 36 timmar efter anmälan. Vid upptäckt av klotter, anmäl på tel: 040-18 21 15. Ange vårt kundnummer 0910.

Skadedjur

Vi har ett avtal med Anticimex. Skadeanmälan görs på tel:075-245 10 00 Ange kundnummer 189 08 74.

Vatten- eller brandskada

Kontakta försäkringsbolaget Folksam på telefonnummer 0771-880 800. Skadeanmälningsblankett finns att hämta på www.folksam.se. Ange att vi är försäkrade genom Riksbyggen och uppge försäkringsnummer 169341. För mer information läs följande dokument Allmänna försäkringsvillkor. I föreningens fastighetsförsäkring ingår även bostadsrättstillägg för samtliga lägenhetsinnehavare.