Vi välkomnar Hagtorn Fastighetsservice

Föreningen har upphandlat en ny fastighetsskötare och det blev Hagtorn Fastighetsskötsel som hade det vinnande anbudet. De började sitt uppdrag den 1 juni.

Felanmälan görs antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras dock extra) eller via mail på felanmalan@hagtornservice.se.

De kommer att gå en tillsynsrunda varje vecka i alla hus och trädgårdar, samt hjälpa såväl föreningen som medlemmarna med mindre reparationer och dylikt. Nedan följer en lista över vad de kommer att ansvara för;

Tillsynsrundan
Kontroll av belysning utomhus 1 g/vecka
Kontroll av Stuprör 1 g/vecka
Renhållning hårda ytor 1 g/vecka
Renhållning sopstation 1 g/vecka
Tillsyn av inredning, utrustning etc. 1 g/vecka
Kontroll av belysning & tidur 1 g/vecka
Byten av lampor, lysrör & tändare 1 g/vecka
Smörjning & justering av dörrstängare, gångjärn & lås. 1 g/vecka
Renhållning rabatter 2 g/mån
Kontroll av dagvattenbrunnar 1 g/mån
Kontroll av ventilation gemensamma utrymmen 1 g/mån
Kontroll av värme & VVS 1 g/mån
Renhållning av alla ytor utomhus vår/höst 2 g/år
Avläsning vattenmätare 1 g/år
Vid behov
Namnbyten på dörrar & porttavlor. vid behov
Anslå meddelanden vid behov
Klottersanering vid behov
Vinterrenhållning
Snöröjning vid behov
Halkbekämpning vid behov