Motionera mera

Årsstämman som i år hålls den 23 maj är ett utmärkt tillfälle att lyfta frågor som berör hela föreningen. Har du och dina grannar något ni vill lyfta så tveka inte utan skriv en motion. Motioner ska vara inlämnande till styrelsen senast 14 april.

Du kan läsa mer om hur en årsstämma funkar här. Hör gärna av dig till styrelsen om du har några frågor.