Avgiftshöjning

Styrelsen har i samband med budget­arbetet inför 2019 beslutat att höja avgiften med 1%. Orsaken till denna höjning är allmänna ökningar inom framförallt våra driftskostnader där Riksbyggen räknar med höjningar på mellan 2-4%.

Att vi endast höjer med 1% beror på att vi har en stabil ekonomi och att andra större underhålls­insatser, som t ex fasad­renoveringar, som är inplanerade under de närmaste åren kommer till stor del kunna skjutas fram i tid.