Infoblad: Maj 2024 | Nr. 2


Hej kära medlemmar!

Maj ger oss en försmak av sommaren och vår styrelse fortsätter sitt dedikerade arbete. Här är den senaste informationen för er att ta del av.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD
Stort tack till alla som närvarade vid årsstämman. Det är fantastiskt att se så många engagerade medlemmar som bryr sig om föreningen och vår framtid. Styrelsen fick inför årsstämman många frågor om förslaget om höjt inköpspris på råyta, och detta förslag debatterades också konstruktivt på stämman

NYTT INKÖPSPRIS AV RÅYTA
Styrelsens förslag om att höja inköpspriset på råyta röstades igenom under den senaste föreningsstämman och förändringen har nu trätt i kraft. Detta beslut innebär att det tidigare priset på 415 kr per kvadratmeter justeras upp för att bättre spegla marknadsvärdet, i enlighet med rekommendationer från både jurister och mäklare. Från och med 2024-05-14 gäller 2800 kr/kvm för källare och 5000 kr/kvm för vindar med årlig justering enligt index för lägenhetspriser i centrala Malmö från Svensk mäklarstatistik.

HÄCKKLIPPNING 2024
Våra arborister kommer att klippa föreningens häckar och bersåer under vecka 24, med start måndagen den 10 juni.

Inför detta är det viktigt att plocka undan i både privata och gemensamma bersåer samt längs häckarna, så att de enkelt kan komma åt. Vi hjälps åt att flytta undan cyklar, möbler, krukor och annat som kan underlätta arbetet.

Säsongens andra klippning sker vecka 35, med start måndagen den 26 augusti.

GESIMSERNA
Som många har uppmärksammat är våra gesimser (den översta putsade horisontella listverket som utgör avgränsningen mellan fasaden och yttertaket) i behov av underhåll. Vi har sedan en tid tillbaka satt upp skydd för att inga delar av putsen ska falla ner. Efter lång dialog med våra byggnadsvårds-

konsulter har vi nu beslutat att sätta upp ställningar vid Björken 3 för att plocka ner lösa delar samt undersöka konstruktionen av våra gesimser. Därefter kommer vi att kunna ta ett åtgärdsbeslut.

Anledningen till att åtgärden har dröjt är att ritningar på konstruktion och utformning har saknats, således har varken entreprenör eller konsult vetat hur dessa är konstruerade. Detta leder i sin tur till att vi tvingas genomföra detta som en proventreprenad och undersökning som ligger till grund för hur vi tar oss an de andra gesimserna i föreningen. Gesimsen på Björken 3 kommer alltså tyvärr inte att återställas i detta skede, men rasrisken och avspärrningarna kan tas bort.

Infoblad: Februari 2024 | Nr. 1

Hej kära medlemmar!
Februari hälsar oss med krispiga dagar och vår styrelse fortsätter sitt dedikerade arbete. Här är den senaste informationen för er att ta del av.

GEMENSAM TRÄDGÅRDSDAG
21 april kl.10:00-14:00 är det gemensam trädgårdsdag. Det har varit ett önskemål från främst barnfamiljer att grillningen ska hållas lite tidigare, vi kommer därför att ta lunchpaus klockan 12.00 hos Björken 8.

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 
Tisdag den 14 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma i föreningen. Vi kommer att hålla stämman på Barnens Scen i Folkets Park. 

Lägg in datumet i kalendern redan nu, om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med formell kallelse, dagordning etc. 

Sista dag för inlämning av motion är 15 mars.

SOPHANTERING
Det har inkommit klagomål på sopsortering. Det har exempelvis lämnats elektroniskt avfall vid insamling för glödlampor/batteri. Vi hanterar endast hushållsavfall och allt annat måste sorteras vid andra anläggningar. I Malmö ansvarar Sysav för grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Ett annat problem är överfulla kärl, främst de för pappförpackningar. Kartong och emballage som inte är tillplattade fyller  kärlen snabbt och leder till extra utgifter för föreningen de gånger vi tvingas beställa extra tömning. Vänligen platta till er kartongåtervinning. Kärlet är avsett för mindre hushållsförpackningar. Skrymmande emballage ska kastas vid Malmö stads återvinningsstationer, finns på Spånehusvägen vid fotbollsplanen och en vid Coop. 

Infoblad: December 2023 | Nr. 9

Hej kära medlemmar!
December välkomnar oss med glittrande snö och stämningsfulla ljus, och vår styrelse fortsätter sitt engagerade arbete. Här presenterar vi den senaste informationen för er att ta del av.

BRANDSKYDD
Vid den här tiden på året är det vanligt att vi tänder levande ljus, vilket även påminner oss om vikten av brandskydd – inte bara som en förening, utan även som enskilda medlemmar. Passa på att kontrollera dina brandvarnare och se till att byta batterier vid behov.

Den årliga brandskyddsronden genomförs 14/12 tillsammans med NOHA, i enlighet med myndighetskrav för systematiskt brandskydd, SBA. Det sker service på brandsläckare och hänvisningsarmature. Samt bedöms om våra trapphus är utrymningssäkra, det vill säga att det inte står saker i vägen eller något som kan sprida eld.

Undvik att förvara brandfarliga föremål i trapphusen eller källargångarna, såsom skor, kläder, möbler, barnvagnar och leksaker. Se till att trapphusen och källargångarna hålls fria från hinder och lättillgängliga för en smidig evakuering.

AVLUFTA INTE ELEMENT SJÄLV
En del av er har luft i ert värmesystem, men vi vill påminna om att gå via husvärdarna. Avlufta inte själva, felaktig avluftning kan orsaka läckor och till och med skador på elementen. Om du tror att du har behov av avluftning så kontakta din husvärd.

JULGRANAR
Det får inte kastas julgranar i sopor eller i trädgårdsavfall. Man får inte heller placera julgranen vid soporna, då det inte finns någon som kan ta hand om den. Vi rekommenderar att boende letar upp en tjänst för hantering av julgranar, det finns bland annat organisationer för välgörenhet som ordnar med upphämtning mot en avgift.

JULUPPEHÅLL
Styrelsen kommer att ta julledigt fr.o.m. 22/12 t.o.m. 7/1. För brådskande ärenden gällande fastighet så hänvisar vi till Hagtorns fastighetsservice. Felanmälan görs antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras extra) eller på felanmalan@hagtornservice.se.

TELE2 PLAY
Vår förening är anslutna till Tele2 Play och då får alla medlemmar tillgång till ett grundutbud (SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, SVT Barn, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, TV12 samt ATG Live). Se alla tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU.

För att ansluta sig gå in på: https://www.tele2.se/tv/play-grundutbud
Om du upplever problem vid registrering (vilket några medlemmar upplevt) så kontakta Tele2 kundtjänst på telefonnummer 90 222 så utför de registreringen över telefon.

Infoblad: November 2023 | Nr. 8


Hej kära medlemmar!

November bjuder på en färgsprakande höst, och vår styrelse är i full gång med sitt arbete! Här levererar vi den senaste informationen för er att ta del av.

AVGIFTSHÖJNING
Budgeten för nästa år är fastställd och i samråd med vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen har vi beslutat att höja avgiften med 6%. Denna höjning är ett resultat av ökade taxebundna kostnader, som fjärrvärme, och ökade räntekostnader. Dessa i sin tur beroende på det oroliga världsläget och pågående lågkonjunktur.

AVLUFTA INTE ELEMENT SJÄLV
Felaktig avluftning kan orsaka läckor och till och med skador på elementen. Om du tror att du har behov av avluftning så kontakta din husvärd.

VATTEN I FÖNSTERKARMEN?
Det är en blöt och blåsig årstid och några hus- håll har hört av sig angående att det har trängt in regnvatten genom fönstret. I de flesta fall handlar det om igensatta dräneringshål i karmarna. Många fönster har små hål i en liten ränna nedtill inne i karmen, där vattnet som tar sig in ska kunna rinna ut. Dessa blir ibland igensatta av smuts och då kan inte vatten som letar sig in ta sig ut. Istället svämmar det över och hamnar på fönsterbänken, vilket kan leda till tråkiga följder. 

Man kan själv utföra rensning med hjälp av en tunn men styv tråd och en gnutta tålamod. Exempelvis att klippa av en bit av en stålgalge eller grövre ståltråd funkar fint. Om ert hushåll behöver hjälp så kontakta er husvärd.

BESLUT OM DRÄNERING
Styrelsen har beslutat att dränering av de återstående husen beräknas kunna påbörjas under 2026. Information om vilka hus som kommer att påverkas först och hur arbetet kommer att genomföras kommer att tillhandahållas när vi närmar oss.

UTREDNING  EKONOMISK FÖRVALTARE
Styrelsen planerar att sätta samman en arbetsgrupp för att utvärdera vår nuvarande ekonomiska förvaltare samt överväga möjligheten att byta. Om du är intresserad av att bidra och vill hjälpa till, är du välkommen att kontakta oss via e-post med ämnesraden ”UTREDNING EKONOMISK FÖRVALTARE.” så att vi kan samarbeta för att förbättra föreningens ekonomiska hantering.

VÄLKOMMEN TILL STYRELSEN 2024!
Under nästa år kommer det att finnas lediga platser i styrelsen. Både på grund av flytt och mandatperiodens slut. Därför är du varmt välkommen att gå med i styrelsen under en tid. En tid då du får lära känna dina grannar bättre,  får mer koll på vårt område och våra hus samt framförallt – får möjlighet att påverka förening- ens utveckling framåt.

Vad innebär styrelsearbetet rent praktiskt? Vi ses en gång i månaden och går igenom alltifrån gemensam trivsel till föreningens långsiktiga framtid. Du får en ekonomisk kompensation för din medverkan och du får möjlighet att hjälpa till med stora och små frågor som påverkar både dig och dina grannar.

Vi söker både medlemmar som bott länge i föreningen och kan bidra med viktig erfarenhet och nytillkomna som kan tillföra nya perspektiv och synsätt. När vi hjälps åt kan vi fortsätta att styra föreningen i rätt riktning!

Kontakta Jens Jansson i valberedningen på: jensjansson2@me.com för att veta mer. Varmt välkommen till styrelsen 2024.

Infoblad: Oktober 2023 | Nr. 7

Hej kära medlemmar!
Hösten är i full rullning och styrelsen jobbar på! Här kommer aktuell information för er att ta del av.

BRANDSKYDD
Vi vill påminna om brandskyddet och be er att inte lämna eller förvara föremål i trapphusen. Genom att hålla trapphusen fria så minimerar vi risken för spridning av eld samtidigt som det blir säkrare att utrymma. Låt oss tillsammans skapa en tryggare och säkrare boendemiljö för alla.

UNDERHÅLLSPLAN AV FÖNSTER
En inspektion av fönstren i alla våra hus kommer att inledas i november. Syftet är att samman- ställa eventuella åtgärdsbehov och planera budget för underhåll. Styrelsen återkommer om vi behöver tillgång att inspektera inifrån någon specifik lägenhet.

UPPMÄRKSAM KRING ERA BADRUM
Vår förening har nyligen haft otur med två omfattande vattenskador. Därför uppmanar vi boende att vara extra uppmärksamma kring kök/badrum, framförallt äldre badrum. Om ni observerar något som verkar felaktigt, se över och åtgärda det innan det hinner bli en omfattande skada.

KORTTIDSUTHYRNING
Några medlemmar har uttryckt en önskan om att korttidsuthyra sina lägenheter för Eurovision/ AirBnB. Styrelsen har dock beslutat att inte acceptera den typen av uthyrning. Om styrelsen hade beviljat detta, skulle föreningen kollektivt behöva stå för kostnaden av eventuella skador som utomstående kan åsamka och det har vi ingen möjlighet att göra. För de som trots detta väljer att hyra ut sina bostäder utan styrelsens medgivande måste de personligen ta på sig den ekonomiska risken. Andrahandsuthyrning godkänns vid behov (till exempel på grund av tillfällig flytt till annan ort för studier/arbete eller liknande) och bör inte ses som en alternativ inkomst. 

GEMENSAM TRÄDGÅRDSDAG
Den 15:e oktober, 10:00-14:00 är det gemensam städdag. Det har varit ett önskemål från främst barnfamiljer att grillningen ska hållas lite tidigare, vi kommer därför att ta lunchpaus klockan 12.00 hos Björken 3.

Infoblad: September 2023 | Nr. 6


Hej kära medlemmar!

Nu är hösten på intåg och sommarledigheten övergår till rutiner och arbete. Vi hoppas att alla har haft en skön ledighet.

STYRELSEN ÅTER PÅ PLATS
Styrelsen har återupptagit arbetet efter sommaruppehållet. Vi arbetar nu regelbundet och ni kan förvänta er snabbare svarstid på förfrågningar som inkommer. 

STORMEN HANS
Stormen Hans påverkade också våra hus, inte minst ett och annat nedblåst träd, men även påverkade det några fastigheter i form av att det pressade in regnvatten i några fönster. Vi har åtgärdat träden och kommer att stormsäkra vissa träd genom att stabilisera dem. Vi vill be er att rapportera om ni upptäcker något som inte står rätt till efter stormen. Särskilt ber vi er att se över fönsterna på vindsförråd så att det inte kommer in regn.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Vi vill påminna er om att andrahandsuthyrningar måste rapporteras och godkännas av styrelsen.

Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Vi uppmanar er att skicka in ansökan i tid (45 dagar innan tillträdet) så att vi hinner behandla ansökan så att uthyrningen blir giltig och korrekt registrerad.

Läs mer på: mne.se/for-boende/andrahandsuthyrning/

TRÄDGÅRDSDAG
Den 15:e oktober, 10:00 – 14:00 har vi en gemensam trädgårdsdag för att städa och ställa i ordning våra gårdar inför vintern. Som vanligt bjuds det på en gemensam grillning, denna gång är Björken 3 värd för grillningen.

PS.
Njut av brittsommar och höst och plocka gärna äpplen i vår trädgård innan de förgås.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Infoblad: Juni 2023 | Nr. 5

Hej kära medlem!
Äntligen har vi fått känna på lite sol och värme och fått möjlighet att njuta av våra härliga trädgårdar igen. Vi har fått en ny styrelse på plats som ser fram emot att föra arbetet vidare med vår fina förening. Mer info om det finner du nedan.

NY STYRELSE VALD
Vi har nu valt en ny styrelse, och ny ordförande blir Maja Lundberg (Tallen 1). Övrig styrelse är: Karolina Palmér (Björken 7), Sara Mellander (Tallen 1), Ebba Toreheim (Björken 3), Jan Sjöberg (Björken 6), Lars Berggren (Tallen 3), Olof Lindén (Tallen 3), Erik Adlers (Björken 8), Anna Bernstad (Björken 7), Elisabeth Hallström (Björken 3), Tobias Pettersson (Tallen 2)

SOMMARUPPEHÅLL
Nu är det semesteruppehåll för styrelsearbete vilket innebär att vi inte har möjlighet att svara lika frekvent. Vi kommer att bevaka e-post och svara när tid finns. Vi är tillbaka i regelbunden form i augusti.

TRÄDGÅRD UTFORMNING
En liten påminnelse om att våra trädgårdar ska vårdas på ett speciellt sätt. Byggnadsantikvarien på Malmö Museer rekommenderar oss att försöka bevara tidsandan från 30-talet när vi väljer växter till våra trädgårdar och att försöka bevara så mycket som möjligt av ursprungskänslan. Mäster Palmsgatan tillhör det offentliga rummet och trädgårdarna på husets framsida ska vara enhetliga med rosor, tulpaner och syrenträd. Friare plantering av andra växter kan ske på husens baksidor som är mer privata och inte syns från gatan. Nyplantering i trädgårdarna diskuteras och beslutas om i första hand på husmöten och större ändringar måste godkännas av styrelsen.

Läs mer på vår hemsida, mne.se under boende/ trädgårdskötsel.

PS.
Det är varmt nu och vi vill att även djuren ska må bra, så sätt gärna ut en tallrik med vatten som både igelkottar, småfåglar och insekter kan ta del av.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Infoblad: Maj 2023 | Nr. 4

Hej kära medlemmar!

Äntligen har vi fått känna på lite sol och värme och fått möjlighet att njuta av våra härliga trädgårdar igen. Nu när det blir varmare är det lätt hänt att man glömmer stänga dörrar och fönster – gör inte det! Tillfället gör tjuven. Se alltid till att portar går igen och lämna inte dörrar uppställda utan uppsikt.  Ser du en dörr som står öppen, stäng den. Det är viktigt att vi hjälps åt med detta, både för att undvika stölder och för att inte tala om alla katter och andra djur som kan bli instängda. Tack!

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 

Torsdagen den 25 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma. Vi kommer att vara på Barnens scen i Folkets park. Föreningen bjuder på fika. Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse finns att läsa på www.mne.se. 

Om du inte har möjlighet att närvara, så går det bra att lämna fullmakt till en annan medlem. Varje medlem kan max företräda en annan medlem. Kontakta din husvärd för fullmaktsblankett eller ladda hem blanketten från bostadsratterna.se.

GEMENSAM LOPPIS

Lördagen den 27 maj kl. 10-14 blir det föreningsgemensam gårdsloppis. Tillstånd är sökt fram till kl. 15, så det finns utrymme att plocka undan. Var och en står för egna bord etc.

Om inte din gård redan är anmäld via inlägget på MNE:s Facebooksida, så skicka ett mail till tinawahlin@yahoo.com så snart som möjligt för att komma med i marknadsföringen. 

Det finns ett offentligt Facebookevenemang för loppisen på vår Facebooksida. Om vi alla hjälps åt att sprida informationen så kommer det förhoppningsvis mycket folk! 

Dela och bjud in vänner som ni tror kan vara intresserade. 

UNDERHÅLLSSPOLNING AV STAMMAR

Med start den 29 maj kommer de vertikala stammarna (avlopp) i samtliga våra fastigheter att underhållsspolas. Detta görs vart femte år och ingår i det löpande underhållet av fastigheterna. 

Firman kommer behöva tillgång till samtliga lägenheter. Håll utkik efter information från din husvärd angående nycklar och tillträde. 

SCHEMA FÖR UNDERHÅLLSSPOLNING
Med reservation för ändringar

  • 29/5: Mäster Eriks plan 7 A-G
  • 30/5: Mäster Eriks plan 9 A-C & 10 A-E
  • 31/5: Mäster Palmsgatan 5 A-D & 7 A-C
  • 1/6: Mäster Palmsgatan 7 D-E  & Mäster Eriks Plan 12 A-K
  • 2/6: Spånehusvägen 46 A -D

ÅRETS FÖRSTA HÄCKKLIPPNING

Våra arborister kommer under v. 24, med start måndagen den 12 juni, att beskära våra häckar och bersåer. 

Inför detta är det viktigt att det är undanplockat i både privata och allmänna bersåer samt längs häckar så att de enkelt kan komma åt. Vi hjälps åt att flytta undan cyklar, möbler, krukor etc. som kan vara i vägen. Tack!

FOLKBOKFÖRING

Vi vill påminna om att se över så att du är folkbokförd på rätt adress och lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar vilken våning och var på våningen din lägenhet är belägen. Detta nummer finns på en liten skylt på lägen- hetsdörrens ytterkarm.

Det är viktigt att var och en ser över så att folkbokföringen stämmer. Om din adress inte är korrekt måste en flyttanmälan göras för att du inte ska riskera att göra dig skyldig till folk- bokföringsbrott. 

Besök skatteverket.se/privat/folkbokforing för att kontrollera att din adress stämmer och vid behov göra flyttanmälan.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Infoblad: April 2023 | Nr. 3

Hej kära medlemmar!

Ett stort tack för den stora uppslutningen på den  gemensamma trädgårdsdagen och den trevliga grillningen hos Björken 7. Nu är våren äntligen här!

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 
Torsdagen den 25 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma i föreningen. Nytt för i år är att vi kommer hålla stämman på Barnens Scen i Folkets Park. 

Lägg in datumet i kalendern redan nu, om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med formell kallelse, dagordning etc. 

ARBETA I STYRELSEN
Nu finns det plats för nya medlemmar i styrelsen och du är därför varmt välkommen att engagera dig. En välfungerande styrelse är en förutsättning för vår boendeform och ju fler vi är som hjälper till desto roligare och enklare blir uppgiften. 

Alla oavsett erfarenhet, har alltid har något att bidra med i en styrelse. Det är alla boende i MNE som suttit i styrelsen under åren ett fint bevis på. 

Gå med i styrelsen och påverka en fortsatt klok förvaltning av vår förening och boendemiljö. Då får du också tillfälle att lära dig mer om våra fina gamla fastigheter och trädgårdar, byggnadsteknik, underhåll och ekonomi. Och en massa annat. 

➤ Kontakta valberedningen om du vill veta mer:
Jens Jansson, sammankallande: jensjansson2@me.com

VENTILATION
Under 2022 genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra fastigheter. Flertalet lägenheter fick anmärkningar, både av typ 1 (lätta) och typ 2 (allvarliga). Nu återstår det inte många anmärkningar för att våra fastigheter ska kunna  godkännas, men det är viktigt att oavsett typ av anmärkning (1 el 2) så måste dessa åtgärdas så snart som möjligt. 

Om du fick en anmärkning av typ 1 vid OVK:n och inte har åtgärdat denna så blir den automatiskt en 2:a vid nästa besiktning och leder då till att OVK:n på nytt  blir underkänd. Ta därför en extra titt på det första protokollet och försäkra dig om att din anmärkning är åtgärdad. 

Protokoll finns hos din husvärd och bifogas per mail.

UNDERHÅLLSSPOLNING AV STAMMAR
Under slutet av maj/början av juni kommer de vertikala stammarna (avlopp) i samtliga fastigheter att underhållsspolas. 

Detta görs vart femte år och ingår i det löpande underhållet av våra fastigheter. Firman kommer behöva tillgång till samtliga lägenheter. 

Mer information om hur detta ska gå till med tider och nyckelinsamling etc kommer längre fram när det närmar sig.

SÅ HÄR KAN DU FÖREBYGGA STOPP OCH DÅLIG LUKT
Allt som oftast beror stopp på att man spolat ner fel saker i avloppet t ex fett från stekpannor och kast- ruller eller att man sköljt av tallrikar i vasken istället för att skrapa ner matrester i komposten. Med tiden stelnar fettet och ett stopp byggs upp.  

En annan bov är våra moderna toaletter som är snålspolande eller att man har spolat ner t ex hus- hållspapper och våtservetter som inte löser upp sig. 

I våra hus ska toaletterna alltid spolas med full effekt. 

Var noga med att bara spola ner sådant som får spolas ner i avloppet. Matfett torkar ni av med papper och slänger i soporna. Hushållspapper, våtservetter, bindor och tamponger skall också slängas i soporna. 

Gör rent golvbrunnen i duschen regelbundet från hår och smuts och gör rent vattenlåset i handfatet i badrummet regelbundet. Spola gärna med hett vatten och diskmedel i köksvasken då och då.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Infoblad Februari / Mars 2023

Hej kära medlemmar!

Nu börjar våren så sakteliga närma sig och det är dags att planera bland annat inför årsstämma och årets trädgårdsarbete. 

ÅRSSTÄMMA TORSDAG 25 MAJ KL. 19:00

Lägg in datumet i kalendern redan nu! Det är viktigt att så många som möjligt deltar på stämman eftersom detta handlar om ansvaret för vår gemensamma egendom. 

Om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med kallelse och dagordning när det närmar sig. 

➤ Motioner behöver vi få in senast den 31 mars.

Maila dessa till styrelse.mne@gmail.com

Det fina med att bo i en bostadsrättsförening är att du, tillsammans med dina grannar får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. Du är själv med och äger huset du bor i, i vårt fall sju fastigheter med totalt 118 lägenheter. 

Även om du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i, så har du  också ett ansvar för fastigheterna som sådana, inklusive utrymmen både ute och inne som gemensamt disponeras. 

ARBETA I STYRELSEN?

Alla oavsett erfarenhet, har alltid har något att bidra med i en styrelse. Det är alla boende i MNE som suttit i styrelsen under åren ett fint bevis på. 

Nu finns det plats för nya medlemmar i styrelsen och du är därför varmt välkommen att engagera dig. En välfungerande styrelse är en förutsättning för vår boendeform och ju fler vi är som hjälper till desto roligare och enklare blir uppgiften. 

Gå med i styrelsen och påverka en fortsatt klok förvaltning av vår förening och boendemiljö. Då får du också tillfälle att lära dig mer om våra fina gamla fastigheter och trädgårdar, byggnadsteknik, underhåll och ekonomi. Och en massa annat. 

➤ Kontakta valberedningen om du vill veta mer:

Jens Jansson, sammankallande

jensjansson2@me.com

GEMENSAMMA TRÄDGÅRDSDAGAR 

Årets första gemensamma trädgårdsdag blir söndag den 16 april. Vid 13-tiden tar vi en lunchpaus i arbetet på gården till Björken 7, som står för grillning och fika. Hoppas vi ses där!

Vill ni börja med trädgårdsarbetet tidigare så går det givetvis bra, men var försiktiga och rensa inte allt för mycket så länge det är kyligt. Djur och insekter trivs ju bra under lite torra löv. VA Syd börjar tömma kärlen för trädgårdsavfall varannan vecka från den 7 mars.

I höst är trädgårdsdagen inplanerad söndag den 15 oktober. Björken 3 står då för grillning/fika.

CONTAINRAR

I vanlig ordning kommer det finnas två containrar utplacerade. En på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och 7 och en på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2. 

Observera att dessa främst är till för trädgårdsavfall. Om det mot slutet av dagen finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma ut- rymmen slängas, såsom trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Tänk på att containrarna inte är till för privata saker som man behöver slänga, det ordnar man i så fall med på egen hand eller tillsammans med sina grannar.

FÖRÄNDRING I BOSTADSRÄTTSLAGEN

Föreningen har under flera års tid arbetat intensivt med kvalitetssäkringsarbete när det gäller renovering och ombyggnad. Inte minst eftersom vi förvaltar så pass gamla fastigheter och att det finns en mängd speciella byggnadstekniska krav att förhålla sig till. Så nu när det kommit tillägg till den befintliga bostadsrättslagen har vi glädjande nog redan utvecklade rutiner och regler för renovering och ombyggnad som våra medlemmar kan följa och som ligger helt i linje med de nya lagkrav som tillkommit. 

➤ En sammanfattning av de ändringar som gäller från och med 1 januari 2023 finns att läsa här.

➤  Lagen i sin helhet kan du läsa här.

➤ Föreningens rutiner och mycket mer finns att läsa på vår hemsida:  mne.se – botanisera gärna där!

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE