Relining fortskrider enligt plan

Uppdatering 2017-04-19:

Repipe har bytt plats på Björken 7 och Björken 8 i tidplanen. Det innebär att Björken 8 går igång vecka 19 och Björken 7 vecka 32. Observera att Repipe inleder ett förarbete ca  1-2 veckor innan i tidplanen angivna reliningen går igång.

Här kommer en liten kort avstämning för reliningen av de horisontella avloppsledningarna i den s k bottenplattan, dvs de avloppsrör som går under källargolven i våra hus.

Vår entreprenör Repipe är nu klara med de första två husen, Tallen 1 och Tallen 2 och har just kommit igång med Tallen 3. Vår projektledare Bengt Mattsson, som har gedigen erfarenhet av relining, sköter kvalitetskontrollen och hälsar att de hittills utförda arbetet håller mycket hög standard, och såväl tidsplan som budget har följts.

Varje hus startas upp med ett informationsmöte för de boende som Repipe håller i. Sedan drar Repipe tillfälliga avloppsledningar för toalettavloppen med rör som löper i våra källargångar. Det innebär att förutom att det ibland kan lukta avlopp från källaren så är den enda störningen för oss medlemmar under arbetet att det inte går att använda köksavloppen.

En preliminär tidsplan för de återstående husen är att vi efter Tallen 3 går igång med Björken 3 vecka 13, Björken 7 med start vecka 19, Björken 8 startar vecka 32 och sist men inte minst hoppas vi att Björken 6 startar vecka 38. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.