Föreningens arkiv numera i Riksarkivet

Föreningens historiska dokumentation är donerad till Malmö Stadsarkiv som efter att ha gått igenom allt nu öppnat upp samlingen för allmänheten.

För två år sedan inleddes en röjning av styrelsens arkiv som funnits ostrukturerat samlat styrelserummet. Det visade sig att vi har alla protokoll och annan dokumentation sedan föreningen bildades 1898.

De första 30 årens handskrivna protokoll låg i inbundna böcker och visade sig vara fascinerande läsning. Vilhelmina Ward i Tallen 2 som höll i arbetet gjorde ett enastående jobb och tog sig dessutom tid att läsa igenom allt. Vad hon inte vet om föreningens historia är inte värt att veta.

En sida ur handskriven protokollbok från 1916 för Malmö Nya Egnahemsförening.

Efter att ha sorterat bort uppenbart skräp så resulterade arbetet i att vi för ett år sedan kunde donera inte mindre än 9 flyttlådor med dokument till Malmö Stadsarkiv. Där finns protokoll, anteckningar, årsberättelser, ritningar av olika slag samt diverse kvitton.

Vilhelmina Ward överlämnar nio flyttlådor med dokument från föreningens historia.

Vår samling som hanteras av Malmö Stadsarkiv är nu inlagd i det nationella Riksarkivet och omfattar 4,35 hyllmeter.  Den är ännu ej digitaliserad men här är en länk till Riksarkivets arkivpost. Då samlingen kan innehålla känsliga uppgifter kommer tillstånd att krävas av arkivarie innan utlämnande. Främst används den här typen av arkiv av släktforskare och amatörhistoriker men vem som helst är såklart välkommen. Det känns skönt att veta att vår långa och spännande historia bevaras åt eftervärlden.