Nytt bredband väntar till januari

Som meddelats tidigare har vi i föreningen handlat upp en ny bredbandsleverantör i Bahnhof. Nu har vi i samråd med dem kommit fram till att vi går över till deras leverans i slutet på januari, till skillnad mot vad tidigare meddelats.

Vi ber om ursäkt för den här förändringen i tidsplanen men vi i styrelsen vill försäkra oss om att det finns möjlighet att agera om någonting oförutsett skulle inträffa i samband med bytet. Enligt tidigare tidsplan skulle bytet ske strax innan jul- och nyårsfirandet. Vinsten med att vänta är helt enkelt större än de eventuella olägenheter som skulle kunna uppstå för er medlemmar ifall något oförutsett skulle ske.

Vi har preliminärt bokat in övergången till Bahnhof till den 23 januari 2017. Vi återkommer när vi har ett definitivt datum.