Styrelsen informerar 2021–03–24

Notera att denna information skickats ut tidigare till alla husvärdar 2021-03-24

Årsmötet framflyttat

På grund av fortsatta Covid-restriktioner har styrelsen MNE beslutat att även i år skjuta upp föreningens årsmöte som normalt sett skulle varit i slutet av maj. Vi hoppas att vaccinationerna kan vara helt klara till augusti så att ett fysiskt årsmöte kan hållas i månadsskiftet augusti/september. Vi återkommer med information och kallelse i god tid.  

Motioner tar vi gärna emot redan nu, och helst innan mitten av maj så att styrelsen hinner arbeta med dem innan semesterperioden börjar. Man kan skicka in både via e-post och med vanlig post, styrelse.mne@gmail.com. alternativt c/o Mattias Thorsen, Mäster Eriksplan 12K, 211 58 Malmö. 

Räkenskaperna för verksamhetsåret 2020 kommer att hanteras på sedvanligt sätt och årsredovisningen och revisionsberättelsen publiceras här på vår hemsida under maj månad.

Styrelsen har haft begränsad arbetskapacitet under en tid på grund av sjukdom. Vi har kunnat få visst stöd av andra föreningsmedlemmar som har haft kunskap och intresse av att hjälpa till. Det är vi tacksamma för och vi vill gärna samarbeta i arbetsgrupper som tar på sig en uppgift under kortare tid. Alla som vill bidra till vårt gemensamma arbete är välkomna att höra av sig till styrelsen eller valberedningen, där Jonas Gillberg, jonas.gillberg@sydsvenskan.se, är sammankallande. Vi behöver intresserade och arbetsvilliga personer i styrelsen, men också övriga som kan stötta styrelsen med kunskaper om till exempel ekonomi, teknikfrågor, miljöaspekter, trädgård, fastighetsskötsel mm.

Ny firma som klipper häckar

Avtalet med Trädvårdscentrum, som klippt våra häckar två gånger om året, gick ut 2020 och styrelsen beslutade upphandla en ny firma. Vi har haft tre firmor som varit intresserade och av dessa har vi valt Sydkustens Trädvård. Jeanette och Josef heter de som kommer att arbeta i våra trädgårdar framöver med häckklippning. De är arborister och kommer också att kunna hjälpa oss med annan beskärning av till exempel fruktträd och buskar när det behövs. Den första häckklippningen är inbokad till vecka 24, veckan innan midsommarveckan. Den andra klippningen blir vecka 35, den första veckan i september. Vi meddelar på nytt när det närmar sig så att alla hinner plocka undan i sina bersåer.