Infoblad: April 2023 | Nr. 3

Hej kära medlemmar!

Ett stort tack för den stora uppslutningen på den  gemensamma trädgårdsdagen och den trevliga grillningen hos Björken 7. Nu är våren äntligen här!

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 
Torsdagen den 25 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma i föreningen. Nytt för i år är att vi kommer hålla stämman på Barnens Scen i Folkets Park. 

Lägg in datumet i kalendern redan nu, om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med formell kallelse, dagordning etc. 

ARBETA I STYRELSEN
Nu finns det plats för nya medlemmar i styrelsen och du är därför varmt välkommen att engagera dig. En välfungerande styrelse är en förutsättning för vår boendeform och ju fler vi är som hjälper till desto roligare och enklare blir uppgiften. 

Alla oavsett erfarenhet, har alltid har något att bidra med i en styrelse. Det är alla boende i MNE som suttit i styrelsen under åren ett fint bevis på. 

Gå med i styrelsen och påverka en fortsatt klok förvaltning av vår förening och boendemiljö. Då får du också tillfälle att lära dig mer om våra fina gamla fastigheter och trädgårdar, byggnadsteknik, underhåll och ekonomi. Och en massa annat. 

➤ Kontakta valberedningen om du vill veta mer:
Jens Jansson, sammankallande: jensjansson2@me.com

VENTILATION
Under 2022 genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra fastigheter. Flertalet lägenheter fick anmärkningar, både av typ 1 (lätta) och typ 2 (allvarliga). Nu återstår det inte många anmärkningar för att våra fastigheter ska kunna  godkännas, men det är viktigt att oavsett typ av anmärkning (1 el 2) så måste dessa åtgärdas så snart som möjligt. 

Om du fick en anmärkning av typ 1 vid OVK:n och inte har åtgärdat denna så blir den automatiskt en 2:a vid nästa besiktning och leder då till att OVK:n på nytt  blir underkänd. Ta därför en extra titt på det första protokollet och försäkra dig om att din anmärkning är åtgärdad. 

Protokoll finns hos din husvärd och bifogas per mail.

UNDERHÅLLSSPOLNING AV STAMMAR
Under slutet av maj/början av juni kommer de vertikala stammarna (avlopp) i samtliga fastigheter att underhållsspolas. 

Detta görs vart femte år och ingår i det löpande underhållet av våra fastigheter. Firman kommer behöva tillgång till samtliga lägenheter. 

Mer information om hur detta ska gå till med tider och nyckelinsamling etc kommer längre fram när det närmar sig.

SÅ HÄR KAN DU FÖREBYGGA STOPP OCH DÅLIG LUKT
Allt som oftast beror stopp på att man spolat ner fel saker i avloppet t ex fett från stekpannor och kast- ruller eller att man sköljt av tallrikar i vasken istället för att skrapa ner matrester i komposten. Med tiden stelnar fettet och ett stopp byggs upp.  

En annan bov är våra moderna toaletter som är snålspolande eller att man har spolat ner t ex hus- hållspapper och våtservetter som inte löser upp sig. 

I våra hus ska toaletterna alltid spolas med full effekt. 

Var noga med att bara spola ner sådant som får spolas ner i avloppet. Matfett torkar ni av med papper och slänger i soporna. Hushållspapper, våtservetter, bindor och tamponger skall också slängas i soporna. 

Gör rent golvbrunnen i duschen regelbundet från hår och smuts och gör rent vattenlåset i handfatet i badrummet regelbundet. Spola gärna med hett vatten och diskmedel i köksvasken då och då.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE