Infoblad Februari / Mars 2023

Hej kära medlemmar!

Nu börjar våren så sakteliga närma sig och det är dags att planera bland annat inför årsstämma och årets trädgårdsarbete. 

ÅRSSTÄMMA TORSDAG 25 MAJ KL. 19:00

Lägg in datumet i kalendern redan nu! Det är viktigt att så många som möjligt deltar på stämman eftersom detta handlar om ansvaret för vår gemensamma egendom. 

Om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med kallelse och dagordning när det närmar sig. 

➤ Motioner behöver vi få in senast den 31 mars.

Maila dessa till styrelse.mne@gmail.com

Det fina med att bo i en bostadsrättsförening är att du, tillsammans med dina grannar får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. Du är själv med och äger huset du bor i, i vårt fall sju fastigheter med totalt 118 lägenheter. 

Även om du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i, så har du  också ett ansvar för fastigheterna som sådana, inklusive utrymmen både ute och inne som gemensamt disponeras. 

ARBETA I STYRELSEN?

Alla oavsett erfarenhet, har alltid har något att bidra med i en styrelse. Det är alla boende i MNE som suttit i styrelsen under åren ett fint bevis på. 

Nu finns det plats för nya medlemmar i styrelsen och du är därför varmt välkommen att engagera dig. En välfungerande styrelse är en förutsättning för vår boendeform och ju fler vi är som hjälper till desto roligare och enklare blir uppgiften. 

Gå med i styrelsen och påverka en fortsatt klok förvaltning av vår förening och boendemiljö. Då får du också tillfälle att lära dig mer om våra fina gamla fastigheter och trädgårdar, byggnadsteknik, underhåll och ekonomi. Och en massa annat. 

➤ Kontakta valberedningen om du vill veta mer:

Jens Jansson, sammankallande

jensjansson2@me.com

GEMENSAMMA TRÄDGÅRDSDAGAR 

Årets första gemensamma trädgårdsdag blir söndag den 16 april. Vid 13-tiden tar vi en lunchpaus i arbetet på gården till Björken 7, som står för grillning och fika. Hoppas vi ses där!

Vill ni börja med trädgårdsarbetet tidigare så går det givetvis bra, men var försiktiga och rensa inte allt för mycket så länge det är kyligt. Djur och insekter trivs ju bra under lite torra löv. VA Syd börjar tömma kärlen för trädgårdsavfall varannan vecka från den 7 mars.

I höst är trädgårdsdagen inplanerad söndag den 15 oktober. Björken 3 står då för grillning/fika.

CONTAINRAR

I vanlig ordning kommer det finnas två containrar utplacerade. En på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och 7 och en på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2. 

Observera att dessa främst är till för trädgårdsavfall. Om det mot slutet av dagen finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma ut- rymmen slängas, såsom trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Tänk på att containrarna inte är till för privata saker som man behöver slänga, det ordnar man i så fall med på egen hand eller tillsammans med sina grannar.

FÖRÄNDRING I BOSTADSRÄTTSLAGEN

Föreningen har under flera års tid arbetat intensivt med kvalitetssäkringsarbete när det gäller renovering och ombyggnad. Inte minst eftersom vi förvaltar så pass gamla fastigheter och att det finns en mängd speciella byggnadstekniska krav att förhålla sig till. Så nu när det kommit tillägg till den befintliga bostadsrättslagen har vi glädjande nog redan utvecklade rutiner och regler för renovering och ombyggnad som våra medlemmar kan följa och som ligger helt i linje med de nya lagkrav som tillkommit. 

➤ En sammanfattning av de ändringar som gäller från och med 1 januari 2023 finns att läsa här.

➤  Lagen i sin helhet kan du läsa här.

➤ Föreningens rutiner och mycket mer finns att läsa på vår hemsida:  mne.se – botanisera gärna där!

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE