Styrelsen informerar 2022-01-13

1. Inventering av eldstäder samt information om brandskyddskontroll och sotning

Malmö stad har ansvar för att alla aktiva sotningsanläggningar (i vårt fall eldstäder) inom kommunen  sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll) i brandförebyggande syfte. För att utföra sotning och  brandskydds-kontroll har Malmö stad slutit avtal med ett antal sotningsentreprenörer som arbetar i tre  olika sotnings-distrikt. Vårt distrikt sköts av Simab. Enligt lag ska brandskyddskontroll genomföras var 6:e  år och sotning var 3:e år. Det är inom kort dags för brandskyddskontrollen av eldstäderna i vår förening  och vi är i färd med att inventera dessa för att genomföra en gemensam insats för brandskyddskontroll  samt sotning i de fall där det behövs. 

Håll utkik efter mejl från din husvärd som kommer att inhämta info om de eldstäder som finns i respektive  fastighet, samt vilket behov av sotning som finns av dessa. Är du som har en aktiv eldstad osäker på när  senaste sotning genomfördes rekommenderar vi att man sotar. Kostnad för brandskyddskontroll och  sotning ligger på den enskilde medlemmen. Fakturan går till föreningen som sedan vidarefakturerar den  enskilde medlemmen. 

2. Service av radiatorer i de fyra kvarstående husen 

Styrelsen har beslutat att samtliga hus ska få service av sina radiatorer men p g a covidsituationen både  innan jul och framför allt i skrivande stund så har den processen tagit paus. Vi återkommer till respektive  husvärd med information så fort firman, Komplett VVS, och vi bedömer att det kan genomföras  smittsäkert. 

3. Vad ingår i Hagtorns veckorond? 

Såväl husvärdar som medlemmar har efterfrågat vad som egentligen ingår i de veckoronder som vår  fastighetsskötare Hagtorns gör. Vi har skrivit ner det i detalj och försett alla husvärdar med den  informationen. Så vid frågor kan ni höra med er husvärd. Vi vill ju helst att Hagtorns åtgärdar  felanmälningar som inte är akuta i samband med sin rond så tänk vid felanmälan att vara tydliga med  information till Hagtorns om det är behov av akut åtgärd eller inte. 

4. Byte av brandvarnarbatteri 

Våra husvärdar har fått i uppdrag att inköpa batterier så att de kan hjälpa till att byta batterier i  brandvarnare som larmar. Om det behovet uppstår kan man antingen be sin husvärd om hjälp eller  hämta batteri hos husvärden och själv byta. I de fall själva varnaren verkar trasig får det förstås anmälas  till Hagtorns som får sätta dit en ny vid sin rond. 

5. Hantera överblivna cyklar på gården och i källaren 

Under åren har olika hus hanterat frågan om överblivna cyklar på lite olika sätt. En klok husvärd tog  kontakt med polisen och redde ut de lagliga aspekterna. Så här svarade ansvarig polis på  hittegodsavdelningen: 

”Dessa cyklar är tyvärr inte hittegods och kan därmed inte hanteras av Polisen. Listor med omhändertagna  cyklar upprättas för eget bruk ifall någon skulle undra var deras cykel tog vägen. När ni har förvarat  cyklarna en rimlig tid som enligt praxis hos dom flesta fastighetsförvaltare brukar vara 3 månader så kan  ni göra vad ni vill med cyklarna.” 

Så märk gärna upp de cyklar som inte tillhör någon, låt stå tre månader och om ingen gör anspråk på  dessa så kan ni till exempel auktionera ut i egna huset eller köra till tippen eller kontakta ReBike Malmö som hämtar alla övergivna cyklar helt kostnadsfritt och ser därefter till att de kan användas igen. 

Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året trots allt elände med covidsmitta! Var rädda om er och era grannar!