Styrelsen informerar: Mars, 2022

Årsstämma: Torsdag 19 maj

Nu planerar vi för en helt fysisk årsstämma igen. Vi återkommer med kallelse och 

dagordning när det närmar sig. Mötet kommer hållas på Sorgenfriskolan, kl. 19, torsdag 19/5. Motioner önskar vi få in senast den 31/3.

Gemensam trädgårdsdag: Söndag 24 april

Årets första gemensamma trädgårdsdag blir söndag 24/4. I år är det Björken 6 på Mäster Eriksplan 12 som står för grillning och fika på eftermiddagen. Cirka kl. 14 är alla medlemmar välkomna dit, hoppas vi ses där!

Tänk på djurlivet
Om ni vill börja med trädgårdsarbetet tidigare, går det givetvis bra, men var försiktiga och rensa inte allt för mycket så länge det är kyligt. Djur och insekter trivs ju bra under lite torra löv.

Containrar
Två containrar kommer att finnas utplacerade, dels på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen. 

Dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, så som trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats. Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. 

Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna med själv eller samordna med grannar på annat sätt. Tack!

Lägenhetsnummer och skyltar

Som vi tidigare informerat om har visat sig att en del lägenhetsnummer (det nationella numret med fyra siffror) inte stämmer. Varken i officiella register eller det nummer som står på etiketten på lägenhetsdörrarna; något som bland annat kan bero på sammanslagningar av lägenheter. 

Styrelsen har nu gått igenom samtliga lägenheter och beställt nya skyltar till dörrkarmarna som kommer att monteras av styrelsen på den gemensamma trädgårdsdagen. Samtidigt har vi påbörjat ett omfattande arbete att gå igenom vårt lägenhetsregister och rätta till där det under åren blivit felaktigheter vad gäller nationella lägenhetsnummer med vissa lägenheter, samt se till att Malmö stad, Lantmäteriet och till sist Skatteverket får korrekt information. De som är berörda kommer att informeras.

Mer information om lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets hemsida (lantmateriet.se).

Information om förråd och lås

Vi vill påminna om att man som medlem inte äger sina förråd på vinden och i källare, man disponerar dessa. I samband med att medlemmar ansöker om att bygga upp på vindar eller ner i källare har man i regel fått göra omdisponeringar av andra medlemmars förrådsytor så att tillbyggnaden kan ske på ett smidigt sätt. Som medlem bör man således vara beredd på att byte av förråd kan bli aktuellt i det hus man bor i om någon planerar för tillbyggnad. 

Den medlem som bygger till förlorar givetvis sitt eget förrådsutrymme, men andras förråds placering kan behöva justeras vid ett sådant tillfälle. Det kan också bli fallet när föreningen måste förändra utformningen av de allmänna utrymmena på vind och i källare av andra orsaker. Det kan vara ett skäl att inte satsa för mycket på inredning och utrustning i de förråd man för tillfället disponerar.

Lås på förråd
Frågan om lås till källarförråd har aktualiserats efter att ett hus utsatts för källarinbrott då ett par låsbyglar klipptes upp och behöver ersättas. Medlemmar efterfrågade möjlighet att föreningen även bekostar säkrare lås till källarförråden generellt. Styrelsen har diskuterat detta men kommit fram till att det skulle innebära en betydande kostnad och att det rimligaste i stället är att vi alla ser till att inte låta portar och dörrar ner till källarna stå öppna. En tjuv som kommit in i källaren har oavsett låsbygel goda möjligheter att ta sig in i dessa förråd med klena träväggar och dörrar.

Felanmälan: Hagtorn Fastighetsservice

Med risk för att låta tjatiga vill vi påminna om att man vid felanmälan till Hagtorn, som inte gäller saker som måste åtgärdas akut, ska meddela att det går bra att de åtgärdar i samband med sin veckorond eller vid annat planerat arbete i våra hus. På så sätt besparas föreningen onödiga utgifter i samband med akuta utryckningar som debiteras extra. För närvarande är det torsdagar som ronden går.

Service av radiatorer

Under höst-vinter 2021 inleddes ett arbete med att smörja och lufta samtliga radiatorer i föreningen. Mitt i arbetet tvingade dock pandemin och den ökade smittspridningen oss att pausa arbetet. Tursamt nog verkar det som att vi hann med att gå igenom de hus som haft störst problem och vi håller nu på att se över hela värmesystemet. Vi avvaktar med service av resterande radiatorer tills vi vet hur vi kommer gå vidare med fortsatt underhåll av hela systemet. 

Med önskan om en fortsatt solig vår, det kan behövas i dessa tider!

Styrelsen MNE