Styrelsen informerar: September 2022

Vi hoppas att alla har haft en skön sommar och kunnat njuta trots det rådande läget och allt vad det innebär! Vi har inte hörts av sedan innan sommaren och det är nu på sin plats med lite uppdateringar kring vad som är på gång i föreningen.

Ekonomi och underhållsplan
På grund av det ekonomiskt osäkra världsläget har vi i samråd med vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen och ekonomisk expertis, sett över vår lånebild och flyttat lånen från Swedbank till SBAB; då de kunde erbjuda en bättre ränta på de lån vars bindningstid nu löper ut, ca 31 milj. Dessa är nu fördelade på tre lån, ett rörligt, ett bundet på 3 år och ett på 5 år. Kvarvarande lån i Swedbank kommer successivt att flyttas till SBAB. Föreningens totala låneskuld är f n cirka 46 milj. kronor.

Företaget Dayspring som fått uppdraget att gå igenom samtliga fastigheter för att lägga upp en långsiktig underhållsplan har varit tvungen att skjuta något på uppdraget på grund av hög arbetsbörda och kommer först att kunna göra detta under september. Därefter kommer vi att få reda på i vilken ordning som olika åtgärder ska vidtas, baserat på den ordning som Dayspring bedömer att de är mest brådskande och nödvändiga. Vårt kommande budgetarbete i höst är beroende av att vi får den nya underhållsplanen på plats och vi hoppas kunna få underhållsplanen klar att arbeta vidare med i början av oktober. Innan dess är det svårt att lova specifika underhållsprojekt och när de ska påbörjas.

Vi beklagar att vi inte kunnat lämna besked om detta och är väl medvetna om att det finns en frustration kring detta hos många medlemmar. Vi gör vårt yttersta för att får detta på plats och kommer att återkomma med information om detta så snart vi kan.

Högt elpris
Som alla känner till har elpriserna stegrat. Något som också märks på föreningen gemensamma el. Vi vill uppmana till sparsamhet. Släck lampor i gemensamma utrymmen och tvätta inte halvtomma maskiner. Använd gärna torkrum istället för torktumlare/torkskåp och ta inte onödigt långa duschar osv. Enkla saker som kan göra stor skillnad på det stora hela.

Asbest
Våra fastigheter byggdes vid en tid då man ofta använde asbest som ett material bland många andra. Så länge asbesten lämnas orörd utgör den ingen fara, det är först när man arbetar med att ta bort material som innehåller asbest som hälsorisker uppstår. Alla entreprenörer som arbetar inom byggbranschen
känner till detta och det finns särskilda säkerhetsföreskrifter som de ska arbeta efter om man misstänker eller vet att asbest förekommer. Alla medlemmar känner inte till detta och därför vill vi uppmärksamma er på att det till exempel finns asbest i den papp som sitter fastnitad på insidan av lägenheternas
vädringsluckor i original. Något som vissa medlemmar först upptäckt då de olyckligt nog försökt ta bort den – något vi inte rekommenderar!

Vi håller på att undersöka och kommer att återkomma med mer information och tips hur man kan hantera detta om man önskar sanera denna asbest på ett säkert sätt. Något som man som lägenhetsinnehavare själv får ta ansvar för och bekosta.

Gemensam trädgårdsdag: Söndag 23 oktober
Välkomna till höstens föreningsgemensamma trädgårdsdag kl. 10-14 söndag 23/10! I år är det Tallen 2 och Tallen 3 som står för grillning och fika på eftermiddagen vid pergolan på Tallenhusens gemensamma gård.

Obs! Vi provar i år att ta detta lite tidigare, kl. 13, så det inte blir så sent för alla hungriga stora och små. Man kan hellre fortsätta arbetet en stund till efteråt.

Containrar
Två containrar kommer att finnas utplacerade, dels på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen.

Dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, så som trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats.

Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna själv eller tillsammans med grannar.

Felanmälningar till Hagtorn
Styrelsen ser över hur felanmälningar görs med syfte få ner “onödiga” utryckningar och minska kostnaderna. Innan du gör en felanmälan, kontakta gärna din husvärd för att se om det alls behöver felanmälas till Hagtorn eller om det kan åtgärdas på egen hand. Vid felanmälan meddela alltid din husvärd,
oavsett om du felanmäler per telefon, via mail eller hemsidan. Vi ser helst att felanmälan sker per mail för bättre dokumentation och uppföljning. Vi vill också uppmana alla att sätta upp en lapp på det du felanmält med info om när det är felanmält och vem som gjort det. Ex: ”Torktumlare felanmäld 5/9 av Johanna Persson, Trappa B”. På så sätt slipper vi att flera felanmäler samma sak.

Öppna portar och stölder
Det har under sommaren varit stölder i källarna i ett par av våra fastigheter, något som hänt när portar stått öppna. Tillfället gör tjuven. Vi belyser återigen vikten av att inte lämna öppna portar obevakade och vara noga med att de går igen efter sig när man går ut. Ställ inte upp dörren om du inte kommer kunna
bevaka den och om du ser en obevakad dörr som står öppen: stäng den!

Det hjälper tyvärr inte att justera dörrstängarna, då husens beskaffenhet, luftdrag och snabba förändringar i temperatur och luftfuktighet gör att dörrarna ibland stängs och ibland inte. Så vänta de där extra sekunderna innan du går och försäkra dig om att porten verkligen har gått i lås. Det samma gäller
källardörrar, se till att de stängs noga!

Sophantering & miljöstation
Från och med den 19 september gäller nya dagar för hämtning av rest- och matavfall, de kommer att tömmas på tisdagar och fredagar.

Våra sopkärl är till för mindre hushållsförpackningar. Större kartonger och emballage ska kastas på återvinningsstationen ca 100 meter bort vid fotbollsplanen förbi skolan eller vid Coop. Tänk också på att stänga igen påsarna på era hushållssopor ordentligt och gärna stoppa matavfall i en extra pappåse, för att slippa flugor och andra skadedjur.

OVK – åtgärder och ombesiktning
Ett antal boende har fått anmärkningar, de flesta lätta att åtgärda, andra lite besvärligare. Samtliga måste vara åtgärdade senast siste oktober. Om man fortfarande inte fått klarhet i vad man behöver åtgärda, kontakta OVK Service Fredrik Gyllander (VD) på 0709-92 72 70 alt. Henrik Hansson 0733-95 32 03
(Henrik kan vara svår att nå då han ofta är ute på jobb under dagarna).

Vi vill tipsa om företaget Sydvent för hjälp med åtgärder, de nås på info@sydvent.se och kan lösa det mesta som har med ventilation att göra. Vid kontakt med dem beskriv problemet samt skicka med protokollet (som finns bifogat i mail till husvärdarna). Att ha godkänd ventilation i sitt boende är lagstadgat och ansvaret ligger på den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas vi ses på trädgårdsdagen!

Styrelsen MNE