Styrelsen informerar: November, 2022

Vintern har aviserat sin ankomst och det är fortsatt oroliga tider. Vi påverkas alla av det som pågår i omvärlden och många känner oro, både ekonomiskt, politiskt och privat. Det är viktigare än någonsin att hjälpas åt som kollektiv för att på de sätt som vi kan, motverka de negativa effekter som blir följdverkningarna av den rådande situationen. 

Styrelsearbete
Vi har haft ett visst manfall i styrelsen och är i nuläget underbemannade, samtidigt som vi har ett stort antal ärenden och underhållsbehov att arbeta med. Ärenden som rör enskilda boende kan därför dra ut på tiden och vi ber om förståelse för detta. Vi behöver prioritera akut underhåll och ekonomi i nuläget.

Vi tar gärna emot hjälp om du vill engagera dig i föreningens gemensamma arbete.

OVK
De allra flesta har hunnit med att åtgärda sina ventilationsbrister, men då det har visat sig att några anmärkningar är lite mer komplicerade, har vi bett om uppskov på ombesiktning. Vi har preliminärt satt  månadsskiftet januari/februari som tid för detta och kommer återkomma med mer info i god tid. 

Ekonomi & energi
Budgetmöte med föreningens ekonom på Riksbyggen är inplanerat den 5 december och efter det får vi klart för oss hur mycket avgiften kommer att behöva höjas. Höjning kommer att ske månadsskiftet februari/mars. Exakt hur mycket vet vi först efter budgetmötet, info om det kommer då. 

Vi vill understryka att gör allt i vår makt för att försöka hålla nere avgiften, men beroende på omvärldsläget och hur våra kostnader ser ut, kan det komma att krävas fler höjningar löpande under året. Med det sagt vill vi återigen uppmana till sparsamhet gällande värme, vatten och el. Ha inte fönster öppna och elda för kråkorna, är det för varmt är det bättre att vi sänker temperaturen på fjärrvärmen. Meddela oss om du har för varmt i lägenheten, ca 20 grader är det vi siktar på. Fyll tvättmaskinerna när du tvättar och sänk gärna tvätt-temperaturen etc. 

Medlemmar som har tips på energibesparing får gärna sprida sin kunskap och vi kommer även att inleda ett samarbete med Malmö Stads energikonsult Paula Björk för att försöka effektivisera vårt energianvändande både utifrån rådande ekonomiska förutsättningar och för att minska Europas energibehov i relation till Ryssland.

Underhållsplan
Arbetet fortlöper med underhållsplanen som vi tar fram med hjälp av företaget Dayspring. De har besiktigat samtliga våra fastigheter och i nuläget är vi i färd med att göra prioriteringar och tala med entreprenörer för att komma vidare i arbetet.   

Informationsmöte
Vi hade gärna haft ett informationsmöte med alla medlemmar för att prata om föreningens framtida underhåll, ekonomi och planering redan nu i november, men det visar sig vara svårt att få ihop det innan helgerna. Vi siktar därför istället på att bjuda in till ett möte efter årsskiftet där vi kan berätta mer och besvara eventuella frågor. Håll utkik efter datum för detta längre fram.

Tack för att du tog dig tiden att läsa!

Styrelsen MNE