Styrelsen informerar: Januari, 2023

Hej och god fortsättning på det nya året! Här kommer en uppdatering från styrelsen kring det nuvarande läget och vad som är på gång. Var vänlig och ägna ett par minuter till att läsa igenom. Tack! 

Ekonomi och avgift

Vi har nu haft budgetmöte med vår ekonom hos Riksbyggen (vår ekonomiska förvaltare) och gått igenom föreningens ekonomiska läge. I förhållande till de nyckeltal som man brukar utgå ifrån som t ex snittpriser per kvadratmeter för drift, lån och underhåll, så ser ekonomin bra ut. Som vi aviserade före årsskiftet har vi nu tagit beslut kring en höjning av avgiften på 10 %. Vi förstår att detta känns som en stor höjning, men det är ett nödvändigt ont i dessa tider. Höjningen gäller från och med nästa avisering som skickas ut under februari och gäller för mars. Övriga tillägg så som kostnader för TV och Internet förblir oförändrade. 

Vi vill vara tydliga med att det kan komma att ske ytterligare höjningar av grundavgiften under året. Osäkerheten som råder i omvärlden gör att det är oerhört svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Vi kommer att ha löpande uppföljning av vår ekonomi med Riksbyggen för att se till att vi håller oss på en bra nivå i relation till våra kostnader. 

Vad kan vi göra tillsammans?

Det finns flera saker som du som enskild medlem och vi tillsammans kan göra för att minska föreningens utgifter och på så sätt förebygga eller i alla fall dämpa ytterligare avgiftshöjningar. Men detta kräver ansträngning från oss alla. 

Vår största utgift är uppvärmningen av fastigheterna. Fjärrvärmen. Som vi tidigare informerat om så arbetar vi kontinuerligt med att optimera dess funktion, men du som medlem kan också hjälpa till. Var noga med att spara på varmvatten, t ex genom att ta korta duschar och inte diska under rinnande vatten. Sänk gärna värmen på dina element (stäng dock inte av helt, ventilen kan då fastna), behöver du vädra så gör det snabbt. Också el och vatten kan vi spara på. Vid tvätt är det viktigt att fylla maskinerna och gärna tvätta på en lägre temperatur. Som ett exempel halveras elförbrukningen genom att tvätta i 40 grader istället för 60. Använd inte torktumlare och torkskåp i onödan och var noga med att släcka lampor i våra gemensamma utrymmen. 

Underhåll 

Nödvändigt underhåll av våra fastigheter sker löpande och det pågår fortsatt ett arbete med underhållsplaneringen av de större projekt som vi ser längre fram i tiden. Anledningen till att det kan uppfattas som att detta arbete drar ut på tiden är att vi vill vara noggranna med att arbetet utförs på rätt sätt, både med hänsyn till våra fastigheters beskaffenhet och ålder. Vi vill hitta hållbara lösningar som möjliggör för oss att bo och leva i dessa hus under många år framöver. Det är ett arbete som kräver varsamhet och ibland längre processer. Vi ber om överseende med att det tar tid.  

OVK

Ombesiktning är inbokad under v. 9, måndag-tisdag (27-28/2). Endast de som har fått anmärkningar (2:or) sedan tidigare berörs och kommer att få information i brevlådan från firman ca 2 veckor i förväg. Om det återstår frågor kring anmärkningar ber vi er att kontakta Fredrik Gyllander på OVK-service 0709 92 72 70.

Brandskydd

Vid brandskyddsronden som NOHA genomförde strax innan jul så kan vi med glädje meddela att vi fick godkänt. Med det sagt så vill vi understryka att det är mycket viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria och framkomliga samt att brandvarnare alltid är i funktion. Passa nu på att kolla batteriet i dina egna brandvarnare också!

Tack för att du tog dig tiden att läsa!

Styrelsen MNE