Tillägg till infobladet i januari

Förtydligande avseende föreningens ökade kostnader och avgiftshöjning

Styrelsen har fått återkoppling på att vi i det senaste informationsutskicket inte varit tillräckligt tydliga med att förklara bakgrunden till höjningen av avgiften. För att ge en tydligare bild så vill vi berätta lite mer om några kostnadsökningar för föreningen som vi måste ta hänsyn till i kalkylen för det kommande året.

Först vill vi förtydliga vad vi menar med att ekonomin i föreningen är god. Det betyder att vi hittills har hållit en god balans i budgeten och att vi med den planerade avgiftshöjningen fortfarande kan bibehålla en god nivå. Utan höjning skulle föreningens ekonomi urholkas på sikt.

Några exempel på kostnader som ökat är våra räntekostnader för lånen som gått upp till mer än det dubbla, fjärrvärmepriset som har gått upp med 20% och vattnet med 24%. Dessutom har priset på elen och även tjänster som ex sophantering, entreprenörer och material ökat med 4-20%. Det är alltså nödvändigt att höja avgiften för att täcka upp för dessa ökade kostnader.

Ytterligare ett förtydligande gäller stycket som tar upp vad vi kan göra för att spara, där vi nämner fjärrvärmen som den största utgiften. Det vi menar är att det är den största utgiften där vi faktiskt kan påverka kostnaden beroende på vårt beteende.

Hoppas detta gav en klarare bild av vad som ligger bakom beslutet.

Styrelsen MNE