Infoblad: Oktober 2023 | Nr. 7

Hej kära medlemmar!
Hösten är i full rullning och styrelsen jobbar på! Här kommer aktuell information för er att ta del av.

BRANDSKYDD
Vi vill påminna om brandskyddet och be er att inte lämna eller förvara föremål i trapphusen. Genom att hålla trapphusen fria så minimerar vi risken för spridning av eld samtidigt som det blir säkrare att utrymma. Låt oss tillsammans skapa en tryggare och säkrare boendemiljö för alla.

UNDERHÅLLSPLAN AV FÖNSTER
En inspektion av fönstren i alla våra hus kommer att inledas i november. Syftet är att samman- ställa eventuella åtgärdsbehov och planera budget för underhåll. Styrelsen återkommer om vi behöver tillgång att inspektera inifrån någon specifik lägenhet.

UPPMÄRKSAM KRING ERA BADRUM
Vår förening har nyligen haft otur med två omfattande vattenskador. Därför uppmanar vi boende att vara extra uppmärksamma kring kök/badrum, framförallt äldre badrum. Om ni observerar något som verkar felaktigt, se över och åtgärda det innan det hinner bli en omfattande skada.

KORTTIDSUTHYRNING
Några medlemmar har uttryckt en önskan om att korttidsuthyra sina lägenheter för Eurovision/ AirBnB. Styrelsen har dock beslutat att inte acceptera den typen av uthyrning. Om styrelsen hade beviljat detta, skulle föreningen kollektivt behöva stå för kostnaden av eventuella skador som utomstående kan åsamka och det har vi ingen möjlighet att göra. För de som trots detta väljer att hyra ut sina bostäder utan styrelsens medgivande måste de personligen ta på sig den ekonomiska risken. Andrahandsuthyrning godkänns vid behov (till exempel på grund av tillfällig flytt till annan ort för studier/arbete eller liknande) och bör inte ses som en alternativ inkomst. 

GEMENSAM TRÄDGÅRDSDAG
Den 15:e oktober, 10:00-14:00 är det gemensam städdag. Det har varit ett önskemål från främst barnfamiljer att grillningen ska hållas lite tidigare, vi kommer därför att ta lunchpaus klockan 12.00 hos Björken 3.