Infoblad: November 2023 | Nr. 8


Hej kära medlemmar!

November bjuder på en färgsprakande höst, och vår styrelse är i full gång med sitt arbete! Här levererar vi den senaste informationen för er att ta del av.

AVGIFTSHÖJNING
Budgeten för nästa år är fastställd och i samråd med vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen har vi beslutat att höja avgiften med 6%. Denna höjning är ett resultat av ökade taxebundna kostnader, som fjärrvärme, och ökade räntekostnader. Dessa i sin tur beroende på det oroliga världsläget och pågående lågkonjunktur.

AVLUFTA INTE ELEMENT SJÄLV
Felaktig avluftning kan orsaka läckor och till och med skador på elementen. Om du tror att du har behov av avluftning så kontakta din husvärd.

VATTEN I FÖNSTERKARMEN?
Det är en blöt och blåsig årstid och några hus- håll har hört av sig angående att det har trängt in regnvatten genom fönstret. I de flesta fall handlar det om igensatta dräneringshål i karmarna. Många fönster har små hål i en liten ränna nedtill inne i karmen, där vattnet som tar sig in ska kunna rinna ut. Dessa blir ibland igensatta av smuts och då kan inte vatten som letar sig in ta sig ut. Istället svämmar det över och hamnar på fönsterbänken, vilket kan leda till tråkiga följder. 

Man kan själv utföra rensning med hjälp av en tunn men styv tråd och en gnutta tålamod. Exempelvis att klippa av en bit av en stålgalge eller grövre ståltråd funkar fint. Om ert hushåll behöver hjälp så kontakta er husvärd.

BESLUT OM DRÄNERING
Styrelsen har beslutat att dränering av de återstående husen beräknas kunna påbörjas under 2026. Information om vilka hus som kommer att påverkas först och hur arbetet kommer att genomföras kommer att tillhandahållas när vi närmar oss.

UTREDNING  EKONOMISK FÖRVALTARE
Styrelsen planerar att sätta samman en arbetsgrupp för att utvärdera vår nuvarande ekonomiska förvaltare samt överväga möjligheten att byta. Om du är intresserad av att bidra och vill hjälpa till, är du välkommen att kontakta oss via e-post med ämnesraden ”UTREDNING EKONOMISK FÖRVALTARE.” så att vi kan samarbeta för att förbättra föreningens ekonomiska hantering.

VÄLKOMMEN TILL STYRELSEN 2024!
Under nästa år kommer det att finnas lediga platser i styrelsen. Både på grund av flytt och mandatperiodens slut. Därför är du varmt välkommen att gå med i styrelsen under en tid. En tid då du får lära känna dina grannar bättre,  får mer koll på vårt område och våra hus samt framförallt – får möjlighet att påverka förening- ens utveckling framåt.

Vad innebär styrelsearbetet rent praktiskt? Vi ses en gång i månaden och går igenom alltifrån gemensam trivsel till föreningens långsiktiga framtid. Du får en ekonomisk kompensation för din medverkan och du får möjlighet att hjälpa till med stora och små frågor som påverkar både dig och dina grannar.

Vi söker både medlemmar som bott länge i föreningen och kan bidra med viktig erfarenhet och nytillkomna som kan tillföra nya perspektiv och synsätt. När vi hjälps åt kan vi fortsätta att styra föreningen i rätt riktning!

Kontakta Jens Jansson i valberedningen på: jensjansson2@me.com för att veta mer. Varmt välkommen till styrelsen 2024.