Infoblad: Februari 2024 | Nr. 1

Hej kära medlemmar!
Februari hälsar oss med krispiga dagar och vår styrelse fortsätter sitt dedikerade arbete. Här är den senaste informationen för er att ta del av.

GEMENSAM TRÄDGÅRDSDAG
21 april kl.10:00-14:00 är det gemensam trädgårdsdag. Det har varit ett önskemål från främst barnfamiljer att grillningen ska hållas lite tidigare, vi kommer därför att ta lunchpaus klockan 12.00 hos Björken 8.

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 
Tisdag den 14 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma i föreningen. Vi kommer att hålla stämman på Barnens Scen i Folkets Park. 

Lägg in datumet i kalendern redan nu, om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med formell kallelse, dagordning etc. 

Sista dag för inlämning av motion är 15 mars.

SOPHANTERING
Det har inkommit klagomål på sopsortering. Det har exempelvis lämnats elektroniskt avfall vid insamling för glödlampor/batteri. Vi hanterar endast hushållsavfall och allt annat måste sorteras vid andra anläggningar. I Malmö ansvarar Sysav för grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Ett annat problem är överfulla kärl, främst de för pappförpackningar. Kartong och emballage som inte är tillplattade fyller  kärlen snabbt och leder till extra utgifter för föreningen de gånger vi tvingas beställa extra tömning. Vänligen platta till er kartongåtervinning. Kärlet är avsett för mindre hushållsförpackningar. Skrymmande emballage ska kastas vid Malmö stads återvinningsstationer, finns på Spånehusvägen vid fotbollsplanen och en vid Coop.