Tillägg till infobladet i januari

Förtydligande avseende föreningens ökade kostnader och avgiftshöjning

Styrelsen har fått återkoppling på att vi i det senaste informationsutskicket inte varit tillräckligt tydliga med att förklara bakgrunden till höjningen av avgiften. För att ge en tydligare bild så vill vi berätta lite mer om några kostnadsökningar för föreningen som vi måste ta hänsyn till i kalkylen för det kommande året.

Först vill vi förtydliga vad vi menar med att ekonomin i föreningen är god. Det betyder att vi hittills har hållit en god balans i budgeten och att vi med den planerade avgiftshöjningen fortfarande kan bibehålla en god nivå. Utan höjning skulle föreningens ekonomi urholkas på sikt.

Några exempel på kostnader som ökat är våra räntekostnader för lånen som gått upp till mer än det dubbla, fjärrvärmepriset som har gått upp med 20% och vattnet med 24%. Dessutom har priset på elen och även tjänster som ex sophantering, entreprenörer och material ökat med 4-20%. Det är alltså nödvändigt att höja avgiften för att täcka upp för dessa ökade kostnader.

Ytterligare ett förtydligande gäller stycket som tar upp vad vi kan göra för att spara, där vi nämner fjärrvärmen som den största utgiften. Det vi menar är att det är den största utgiften där vi faktiskt kan påverka kostnaden beroende på vårt beteende.

Hoppas detta gav en klarare bild av vad som ligger bakom beslutet.

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Januari, 2023

Hej och god fortsättning på det nya året! Här kommer en uppdatering från styrelsen kring det nuvarande läget och vad som är på gång. Var vänlig och ägna ett par minuter till att läsa igenom. Tack! 

Ekonomi och avgift

Vi har nu haft budgetmöte med vår ekonom hos Riksbyggen (vår ekonomiska förvaltare) och gått igenom föreningens ekonomiska läge. I förhållande till de nyckeltal som man brukar utgå ifrån som t ex snittpriser per kvadratmeter för drift, lån och underhåll, så ser ekonomin bra ut. Som vi aviserade före årsskiftet har vi nu tagit beslut kring en höjning av avgiften på 10 %. Vi förstår att detta känns som en stor höjning, men det är ett nödvändigt ont i dessa tider. Höjningen gäller från och med nästa avisering som skickas ut under februari och gäller för mars. Övriga tillägg så som kostnader för TV och Internet förblir oförändrade. 

Vi vill vara tydliga med att det kan komma att ske ytterligare höjningar av grundavgiften under året. Osäkerheten som råder i omvärlden gör att det är oerhört svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Vi kommer att ha löpande uppföljning av vår ekonomi med Riksbyggen för att se till att vi håller oss på en bra nivå i relation till våra kostnader. 

Vad kan vi göra tillsammans?

Det finns flera saker som du som enskild medlem och vi tillsammans kan göra för att minska föreningens utgifter och på så sätt förebygga eller i alla fall dämpa ytterligare avgiftshöjningar. Men detta kräver ansträngning från oss alla. 

Vår största utgift är uppvärmningen av fastigheterna. Fjärrvärmen. Som vi tidigare informerat om så arbetar vi kontinuerligt med att optimera dess funktion, men du som medlem kan också hjälpa till. Var noga med att spara på varmvatten, t ex genom att ta korta duschar och inte diska under rinnande vatten. Sänk gärna värmen på dina element (stäng dock inte av helt, ventilen kan då fastna), behöver du vädra så gör det snabbt. Också el och vatten kan vi spara på. Vid tvätt är det viktigt att fylla maskinerna och gärna tvätta på en lägre temperatur. Som ett exempel halveras elförbrukningen genom att tvätta i 40 grader istället för 60. Använd inte torktumlare och torkskåp i onödan och var noga med att släcka lampor i våra gemensamma utrymmen. 

Underhåll 

Nödvändigt underhåll av våra fastigheter sker löpande och det pågår fortsatt ett arbete med underhållsplaneringen av de större projekt som vi ser längre fram i tiden. Anledningen till att det kan uppfattas som att detta arbete drar ut på tiden är att vi vill vara noggranna med att arbetet utförs på rätt sätt, både med hänsyn till våra fastigheters beskaffenhet och ålder. Vi vill hitta hållbara lösningar som möjliggör för oss att bo och leva i dessa hus under många år framöver. Det är ett arbete som kräver varsamhet och ibland längre processer. Vi ber om överseende med att det tar tid.  

OVK

Ombesiktning är inbokad under v. 9, måndag-tisdag (27-28/2). Endast de som har fått anmärkningar (2:or) sedan tidigare berörs och kommer att få information i brevlådan från firman ca 2 veckor i förväg. Om det återstår frågor kring anmärkningar ber vi er att kontakta Fredrik Gyllander på OVK-service 0709 92 72 70.

Brandskydd

Vid brandskyddsronden som NOHA genomförde strax innan jul så kan vi med glädje meddela att vi fick godkänt. Med det sagt så vill vi understryka att det är mycket viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria och framkomliga samt att brandvarnare alltid är i funktion. Passa nu på att kolla batteriet i dina egna brandvarnare också!

Tack för att du tog dig tiden att läsa!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: November, 2022

Vintern har aviserat sin ankomst och det är fortsatt oroliga tider. Vi påverkas alla av det som pågår i omvärlden och många känner oro, både ekonomiskt, politiskt och privat. Det är viktigare än någonsin att hjälpas åt som kollektiv för att på de sätt som vi kan, motverka de negativa effekter som blir följdverkningarna av den rådande situationen. 

Styrelsearbete
Vi har haft ett visst manfall i styrelsen och är i nuläget underbemannade, samtidigt som vi har ett stort antal ärenden och underhållsbehov att arbeta med. Ärenden som rör enskilda boende kan därför dra ut på tiden och vi ber om förståelse för detta. Vi behöver prioritera akut underhåll och ekonomi i nuläget.

Vi tar gärna emot hjälp om du vill engagera dig i föreningens gemensamma arbete.

OVK
De allra flesta har hunnit med att åtgärda sina ventilationsbrister, men då det har visat sig att några anmärkningar är lite mer komplicerade, har vi bett om uppskov på ombesiktning. Vi har preliminärt satt  månadsskiftet januari/februari som tid för detta och kommer återkomma med mer info i god tid. 

Ekonomi & energi
Budgetmöte med föreningens ekonom på Riksbyggen är inplanerat den 5 december och efter det får vi klart för oss hur mycket avgiften kommer att behöva höjas. Höjning kommer att ske månadsskiftet februari/mars. Exakt hur mycket vet vi först efter budgetmötet, info om det kommer då. 

Vi vill understryka att gör allt i vår makt för att försöka hålla nere avgiften, men beroende på omvärldsläget och hur våra kostnader ser ut, kan det komma att krävas fler höjningar löpande under året. Med det sagt vill vi återigen uppmana till sparsamhet gällande värme, vatten och el. Ha inte fönster öppna och elda för kråkorna, är det för varmt är det bättre att vi sänker temperaturen på fjärrvärmen. Meddela oss om du har för varmt i lägenheten, ca 20 grader är det vi siktar på. Fyll tvättmaskinerna när du tvättar och sänk gärna tvätt-temperaturen etc. 

Medlemmar som har tips på energibesparing får gärna sprida sin kunskap och vi kommer även att inleda ett samarbete med Malmö Stads energikonsult Paula Björk för att försöka effektivisera vårt energianvändande både utifrån rådande ekonomiska förutsättningar och för att minska Europas energibehov i relation till Ryssland.

Underhållsplan
Arbetet fortlöper med underhållsplanen som vi tar fram med hjälp av företaget Dayspring. De har besiktigat samtliga våra fastigheter och i nuläget är vi i färd med att göra prioriteringar och tala med entreprenörer för att komma vidare i arbetet.   

Informationsmöte
Vi hade gärna haft ett informationsmöte med alla medlemmar för att prata om föreningens framtida underhåll, ekonomi och planering redan nu i november, men det visar sig vara svårt att få ihop det innan helgerna. Vi siktar därför istället på att bjuda in till ett möte efter årsskiftet där vi kan berätta mer och besvara eventuella frågor. Håll utkik efter datum för detta längre fram.

Tack för att du tog dig tiden att läsa!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Oktober, 2022

Hösten är här och det är dags att plocka in på gårdarna och göra höstfint. Välkomna till höstens föreningsgemensamma trädgårdsdag kl. 10-14, söndag 23/10! I år är det Tallen 2 och Tallen 3 som står för grillning och fika på eftermiddagen vid pergolan på Tallengården. Välkomna dit från kl. 13!

Containrar
I vanlig ordning kommer det finnas två containrar utplacerade, en på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och en på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen. Förhoppningsvis lyckas de med placeringen denna gång, till skillnad från sist.

Observera att dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, såsom trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats. Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna själv eller tillsammans med grannar.

Gemensamma gårdar
Vi är en stor förening, både till medlemsantal och till yta. En av de fördelar som vi har med detta är våra fina gårdar och gemensamma ytor. Vi som bor i föreningen äger allt detta tillsammans och alla investeringar, gemensamma möbler, byggnader och ytor har vi bekostat tillsammans och alla har lika stor
rätt att nyttja dem, oavsett vilket hus som har skötselansvar för dem. Att kunna röra sig fritt mellan gårdarna, skicka barnen till grannen eller grilla där solen skiner ska vara en självklarhet.

Lika självklart är det att vi respekterar varandra och allt vad det innebär. Vi håller god ton mot grannen, skräpar inte ner eller stökar till, följer våra gemensamma trivselregler och hjälps på så sätt åt för att skapa en fin miljö och en fin plats att leva och bo på.

Ekonomi, elpriser och fjärrvärme
Det har inte undgått någon att inflationen har skjutit i höjden och att priserna har stigit. Detta påverkar såklart också oss som förening. Vi har omförhandlat våra lån och fått en högre ränta än tidigare, elräkningarna har blivit högre och E-on har aviserat en prishöjning på 20% på fjärrvärmen efter årsskiftet.

Vi vill uppmana till sparsamhet, dels på grund av ekonomin, men också av solidaritet. Vi behöver hushålla med våra resurser. Många bäckar små. Släck lampor i gemensamma utrymmen och tvätta inte halvtomma maskiner. Lufttorka gärna kläder istället för att för att använda torktumlare/torkskåp, diska inte under rinnande vatten och ta inte onödigt långa duschar etc.

Vad gäller inomhustemperaturen så arbetar vi kontinuerligt för att hitta en bra balans i temperaturen. Något som inte är helt enkelt med tanke på våra fastigheters beskaffenhet och värmesystem. Riktmärket är att inomhustemperaturen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på strax över 20 grader, om man mäter med en vanlig termometer. Det är rimligt att man tar på sig en tröja och ett par sockor under vintern, inte minst i dessa tider.

Vi har inte ännu haft budgetmöte med Riksbyggen, men vi kan med stor sannolikhet redan nu säga att vi kommer vara tvungna att höja avgiften inom kort. Vi har dock inget besked på hur mycket. Mer info om detta kommer så snart vi vet mer.

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas vi ses på trädgårdsdagen!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: September 2022

Vi hoppas att alla har haft en skön sommar och kunnat njuta trots det rådande läget och allt vad det innebär! Vi har inte hörts av sedan innan sommaren och det är nu på sin plats med lite uppdateringar kring vad som är på gång i föreningen.

Ekonomi och underhållsplan
På grund av det ekonomiskt osäkra världsläget har vi i samråd med vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen och ekonomisk expertis, sett över vår lånebild och flyttat lånen från Swedbank till SBAB; då de kunde erbjuda en bättre ränta på de lån vars bindningstid nu löper ut, ca 31 milj. Dessa är nu fördelade på tre lån, ett rörligt, ett bundet på 3 år och ett på 5 år. Kvarvarande lån i Swedbank kommer successivt att flyttas till SBAB. Föreningens totala låneskuld är f n cirka 46 milj. kronor.

Företaget Dayspring som fått uppdraget att gå igenom samtliga fastigheter för att lägga upp en långsiktig underhållsplan har varit tvungen att skjuta något på uppdraget på grund av hög arbetsbörda och kommer först att kunna göra detta under september. Därefter kommer vi att få reda på i vilken ordning som olika åtgärder ska vidtas, baserat på den ordning som Dayspring bedömer att de är mest brådskande och nödvändiga. Vårt kommande budgetarbete i höst är beroende av att vi får den nya underhållsplanen på plats och vi hoppas kunna få underhållsplanen klar att arbeta vidare med i början av oktober. Innan dess är det svårt att lova specifika underhållsprojekt och när de ska påbörjas.

Vi beklagar att vi inte kunnat lämna besked om detta och är väl medvetna om att det finns en frustration kring detta hos många medlemmar. Vi gör vårt yttersta för att får detta på plats och kommer att återkomma med information om detta så snart vi kan.

Högt elpris
Som alla känner till har elpriserna stegrat. Något som också märks på föreningen gemensamma el. Vi vill uppmana till sparsamhet. Släck lampor i gemensamma utrymmen och tvätta inte halvtomma maskiner. Använd gärna torkrum istället för torktumlare/torkskåp och ta inte onödigt långa duschar osv. Enkla saker som kan göra stor skillnad på det stora hela.

Asbest
Våra fastigheter byggdes vid en tid då man ofta använde asbest som ett material bland många andra. Så länge asbesten lämnas orörd utgör den ingen fara, det är först när man arbetar med att ta bort material som innehåller asbest som hälsorisker uppstår. Alla entreprenörer som arbetar inom byggbranschen
känner till detta och det finns särskilda säkerhetsföreskrifter som de ska arbeta efter om man misstänker eller vet att asbest förekommer. Alla medlemmar känner inte till detta och därför vill vi uppmärksamma er på att det till exempel finns asbest i den papp som sitter fastnitad på insidan av lägenheternas
vädringsluckor i original. Något som vissa medlemmar först upptäckt då de olyckligt nog försökt ta bort den – något vi inte rekommenderar!

Vi håller på att undersöka och kommer att återkomma med mer information och tips hur man kan hantera detta om man önskar sanera denna asbest på ett säkert sätt. Något som man som lägenhetsinnehavare själv får ta ansvar för och bekosta.

Gemensam trädgårdsdag: Söndag 23 oktober
Välkomna till höstens föreningsgemensamma trädgårdsdag kl. 10-14 söndag 23/10! I år är det Tallen 2 och Tallen 3 som står för grillning och fika på eftermiddagen vid pergolan på Tallenhusens gemensamma gård.

Obs! Vi provar i år att ta detta lite tidigare, kl. 13, så det inte blir så sent för alla hungriga stora och små. Man kan hellre fortsätta arbetet en stund till efteråt.

Containrar
Två containrar kommer att finnas utplacerade, dels på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen.

Dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, så som trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats.

Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna själv eller tillsammans med grannar.

Felanmälningar till Hagtorn
Styrelsen ser över hur felanmälningar görs med syfte få ner “onödiga” utryckningar och minska kostnaderna. Innan du gör en felanmälan, kontakta gärna din husvärd för att se om det alls behöver felanmälas till Hagtorn eller om det kan åtgärdas på egen hand. Vid felanmälan meddela alltid din husvärd,
oavsett om du felanmäler per telefon, via mail eller hemsidan. Vi ser helst att felanmälan sker per mail för bättre dokumentation och uppföljning. Vi vill också uppmana alla att sätta upp en lapp på det du felanmält med info om när det är felanmält och vem som gjort det. Ex: ”Torktumlare felanmäld 5/9 av Johanna Persson, Trappa B”. På så sätt slipper vi att flera felanmäler samma sak.

Öppna portar och stölder
Det har under sommaren varit stölder i källarna i ett par av våra fastigheter, något som hänt när portar stått öppna. Tillfället gör tjuven. Vi belyser återigen vikten av att inte lämna öppna portar obevakade och vara noga med att de går igen efter sig när man går ut. Ställ inte upp dörren om du inte kommer kunna
bevaka den och om du ser en obevakad dörr som står öppen: stäng den!

Det hjälper tyvärr inte att justera dörrstängarna, då husens beskaffenhet, luftdrag och snabba förändringar i temperatur och luftfuktighet gör att dörrarna ibland stängs och ibland inte. Så vänta de där extra sekunderna innan du går och försäkra dig om att porten verkligen har gått i lås. Det samma gäller
källardörrar, se till att de stängs noga!

Sophantering & miljöstation
Från och med den 19 september gäller nya dagar för hämtning av rest- och matavfall, de kommer att tömmas på tisdagar och fredagar.

Våra sopkärl är till för mindre hushållsförpackningar. Större kartonger och emballage ska kastas på återvinningsstationen ca 100 meter bort vid fotbollsplanen förbi skolan eller vid Coop. Tänk också på att stänga igen påsarna på era hushållssopor ordentligt och gärna stoppa matavfall i en extra pappåse, för att slippa flugor och andra skadedjur.

OVK – åtgärder och ombesiktning
Ett antal boende har fått anmärkningar, de flesta lätta att åtgärda, andra lite besvärligare. Samtliga måste vara åtgärdade senast siste oktober. Om man fortfarande inte fått klarhet i vad man behöver åtgärda, kontakta OVK Service Fredrik Gyllander (VD) på 0709-92 72 70 alt. Henrik Hansson 0733-95 32 03
(Henrik kan vara svår att nå då han ofta är ute på jobb under dagarna).

Vi vill tipsa om företaget Sydvent för hjälp med åtgärder, de nås på info@sydvent.se och kan lösa det mesta som har med ventilation att göra. Vid kontakt med dem beskriv problemet samt skicka med protokollet (som finns bifogat i mail till husvärdarna). Att ha godkänd ventilation i sitt boende är lagstadgat och ansvaret ligger på den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas vi ses på trädgårdsdagen!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Juni 2022

Tack för god uppslutning på årsmötet den 19 maj! Det förslag på avgift för upplåten källaryta som styrelsen lade fram röstades igenom med klar majoritet och sen nya styrelsen som valdes överensstämmer i hög grad med tidigare, men vi har nu nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Ordinarie
Elisabeth Hallström, Björken 3
Jessica Håkansson, Björken 3
Gabi Louisedotter, Tallen 2
Erik Zivkovic, Björken 7
Felicia Korman, Tallen 3
Maja Lundberg, Tallen 1
Karolina Palmér, Björken 7
Jan Sjöberg, Björken 6
Lars Berggren, Tallen 3
Suppleanter
Olivia Longo, Tallen 3
Johan Hansson, Björken 8
Tord Nilsson, Björken 8

Lägenhetsnummer, lägenhetsregister och folkbokföring

Alla lägenheter har nu fått rätt lägenhetsnummer monterat på dörrkarmen uppe till vänster. Malmö Stad har fått rätt uppgifter från föreningen och Lantmäteriets register är uppdaterat. Uppgifterna i folkbokföringen hos Skatteverket ansvarar dock varje medlem för själv. 

För att kontrollera att ni har rätt lägenhetsnummer i folkbokföringen och eventuellt ändra, läser ni av lägenhetsnumret på skylten på er dörrkarm och loggar sedan in på folkbokföringen via skatteverket.se. Se över så att adress och lägenhetsnummer överensstämmer. Om inte lägenhetsnumret är rätt, måste en flyttanmälan göras. 

Styrelsen arbetar vidare med att få rätt uppgifter om yta, antal rum, adress m.m. Vi återkommer så snart vi kan med mer information kring detta.

Häckklippning – plocka undan i bersåer och längs häckar!

Det är dags för årets första häckklippning. Måndagen den 13 juni v. 24, startar Jeanette och Josef på Sydkustens Trädvård med första omgången av häckklippning för i år. Tänk på att i tid plocka undan i era bersåer och längs de längre häckarna så går arbetet smidigt! De börjar på Tallengårdarna.

Vi kommer se över hur mycket de kan bredda bersåingångarna utan att våra gamla häckar tar skada. Önskar ni andra åtgärder eller har frågor, kontakta styrelsen per mail styrelse.mne@gmail.com så kan vi förmedla och diskutera detta med våra duktiga arborister.

Inbrott igen – var noga med att stänga!

Återigen har ett av våra hus, Tallen 1 på Mäster Eriks plan 7, drabbats av källarinbrott. Vi vill på nytt uppmärksamma vikten av att portar och källardörrar inte lämnas öppna, speciellt nu till den varma årstiden då många rör sig mellan lägenheten och gården – tillfället gör tjuven! 

Snart nya portkoder

Håll utkik efter e-post från din husvärd. Vi kommer inom de närmaste veckorna att byta portkod till samtliga hus. Det är drygt ett år sedan sist. Vi går i god tid ut med information om ny kod.

OVK

Vi har fått protokollet från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) och kommer att återkoppla till de som fått anmärkningar under sommaren. 

Önskar er alla en trevlig sommar!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Maj 2022

Årsstämma – Tänk på möjligheten att delta via fullmakt
Torsdag 19 maj, kl. 19:00 Sorgenfriskolan, ingång A, vån. 4
Alla har i sitt brevinkast fått en skriftlig kallelse till årets föreningsstämma. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta. Inte minst med tanke på att vi önskar ett välgrundat demokratiskt beslut kring förslaget på avgift för inredd källare, se bilaga till kallelsen (även bifogad).

Här finns verksamhetsberättelsen för 2021 att läsa inför årsstämman:

https://www.mne.se/wp-content/uploads/2022/05/Verksamhetsberattelse-MNE-2021.pdf

Fullmakt
Om du inte kan delta personligen, finns det möjlighet att anlita en annan medlem som ombud – som med fullmakt kan göra din röst hörd. Medlem kan bara vara ombud för en person. Bifogat eller via nedanstående länk finns en blankett för fullmakt att skriva ut och fylla i när ni ber en granne som ska närvara vid stämman, att föra er talan och utöva er rösträtt!

Har du inte möjlighet att skriva ut, så kan ni vända er till respektive husvärd för att få denna blankett i pappersform.
Ladda hem för utskrift: https://www.bostadsratterna.se/sites/default/files/fullmakt.pdf

Påminnelse om OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),
samt rengöring av ventilationssystem
Vecka 21, med start måndag 23 maj
I utskick  via husvärdarna i mitten av april informerade styrelsen utförligt om kommande OVK (även bifogat). Läs gärna igenom en gång till så att ni är helt förberedda på vad det innebär och vad ni själva måste ombesörja innan besiktningen.

Firman som genomför denna och rapporterar till föreningen och Malmö stad heter OVKservice Syd AB och kommer att lägga budlappar i era brevinkast med information och planerad dag för besök i respektive lägenhet 1-2 veckor före 23/5.

Det är mycket viktigt att de får tillträde till din lägenhet när de behöver det. Om du inte kan vara hemma när firman planerar att komma till dig, lämnar du nyckel till en granne eller till firman, som kommer finnas på Mäster Eriks plan 10A kl 07.50 för att ta emot nycklar (i tidigare utskick stod det felaktigt Mäster Palmsgatan 10 A).

Om du lämnar nyckel till en granne, informerar du firman om detta via SMS till numret som står på budlappen.

Renovering och ombyggnad – glöm inte att anmäla!
Under pandemiåren har vi haft många medlemmar som anmält och påbörjat renoverings- och ombyggnadsarbete i sina lägenheter. Samtidigt har vi försökt tydliggöra och kvalitetssäkra arbetsprocessen sett ur föreningens synpunkt vilket givetvis även gynnar varje enskild medlem. Vi äger dessa lägenheter gemensamt så om något går fel vid renovering eller ombyggnad drabbas i regel samtliga medlemmar av ökade kostnader. Den viktigaste ändringen av våra rutiner är således att vi numera kräver besiktningsfirma vid all typ av renovering och ombyggnad.

Vi har för närvarande fem ärende som i det närmaste är avslutade och där vi i princip väntar på att besiktningsprotokoll ska inkomma. Sju ärende är anmälda och har hunnit olika långt i processen mot att godkännas så att arbetet kan påbörjas. Ytterligare åtta ärende pågår för fullt.

Vi hoppas på er förståelse för att processen tar en tid i anspråk för alla inblandade och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra processen. En mycket betydande sak som vi lärt oss är vikten av att enskilda medlemmar alltid ska vända sig till Stadsbyggnadskontoret (SBK) med skriftlig förfrågan kring huruvida det krävs teknisk anmälan/bygglov, och få deras svar dokumenterat, skriftligt. 

Skyddsrum
Vi har inga godkända skyddsrum i våra fastigheter. På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida hittar du information om var du hittar närmaste skyddsrum.
Länk: www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/hitta-ditt-narmaste-skyddsrum/

Sophantering – för allas trevnad
Håll rent vid våra miljöstationer och sortera rätt. Miljöstationerna är till för hushållssopor, för större emballage och kartonger hänvisar vi till återvinningsstationerna längre ner på Spånehusvägen längs idrottsplanen eller vid Coop Folkets Park, likaså om det om det är fullt i något kärl (oftast kartong) eller vänta med att slänga tills det finns plats, så slipper vi överfulla kärl och extratömningar.

Ljudlig glasåtervinning
Tyvärr är miljöstationerna belägna så nära våra hus att en del medlemmar störs kraftigt av ljud när man slänger framför allt glas. Vänligen respektera dina grannar och tänk på att inte slänga glas under tidig morgon och kväll. Tack för visad hänsyn!

Vi önskar er en fortsatt solig vår!
Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Mars, 2022

Årsstämma: Torsdag 19 maj

Nu planerar vi för en helt fysisk årsstämma igen. Vi återkommer med kallelse och 

dagordning när det närmar sig. Mötet kommer hållas på Sorgenfriskolan, kl. 19, torsdag 19/5. Motioner önskar vi få in senast den 31/3.

Gemensam trädgårdsdag: Söndag 24 april

Årets första gemensamma trädgårdsdag blir söndag 24/4. I år är det Björken 6 på Mäster Eriksplan 12 som står för grillning och fika på eftermiddagen. Cirka kl. 14 är alla medlemmar välkomna dit, hoppas vi ses där!

Tänk på djurlivet
Om ni vill börja med trädgårdsarbetet tidigare, går det givetvis bra, men var försiktiga och rensa inte allt för mycket så länge det är kyligt. Djur och insekter trivs ju bra under lite torra löv.

Containrar
Två containrar kommer att finnas utplacerade, dels på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen. 

Dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, så som trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats. Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. 

Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna med själv eller samordna med grannar på annat sätt. Tack!

Lägenhetsnummer och skyltar

Som vi tidigare informerat om har visat sig att en del lägenhetsnummer (det nationella numret med fyra siffror) inte stämmer. Varken i officiella register eller det nummer som står på etiketten på lägenhetsdörrarna; något som bland annat kan bero på sammanslagningar av lägenheter. 

Styrelsen har nu gått igenom samtliga lägenheter och beställt nya skyltar till dörrkarmarna som kommer att monteras av styrelsen på den gemensamma trädgårdsdagen. Samtidigt har vi påbörjat ett omfattande arbete att gå igenom vårt lägenhetsregister och rätta till där det under åren blivit felaktigheter vad gäller nationella lägenhetsnummer med vissa lägenheter, samt se till att Malmö stad, Lantmäteriet och till sist Skatteverket får korrekt information. De som är berörda kommer att informeras.

Mer information om lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets hemsida (lantmateriet.se).

Information om förråd och lås

Vi vill påminna om att man som medlem inte äger sina förråd på vinden och i källare, man disponerar dessa. I samband med att medlemmar ansöker om att bygga upp på vindar eller ner i källare har man i regel fått göra omdisponeringar av andra medlemmars förrådsytor så att tillbyggnaden kan ske på ett smidigt sätt. Som medlem bör man således vara beredd på att byte av förråd kan bli aktuellt i det hus man bor i om någon planerar för tillbyggnad. 

Den medlem som bygger till förlorar givetvis sitt eget förrådsutrymme, men andras förråds placering kan behöva justeras vid ett sådant tillfälle. Det kan också bli fallet när föreningen måste förändra utformningen av de allmänna utrymmena på vind och i källare av andra orsaker. Det kan vara ett skäl att inte satsa för mycket på inredning och utrustning i de förråd man för tillfället disponerar.

Lås på förråd
Frågan om lås till källarförråd har aktualiserats efter att ett hus utsatts för källarinbrott då ett par låsbyglar klipptes upp och behöver ersättas. Medlemmar efterfrågade möjlighet att föreningen även bekostar säkrare lås till källarförråden generellt. Styrelsen har diskuterat detta men kommit fram till att det skulle innebära en betydande kostnad och att det rimligaste i stället är att vi alla ser till att inte låta portar och dörrar ner till källarna stå öppna. En tjuv som kommit in i källaren har oavsett låsbygel goda möjligheter att ta sig in i dessa förråd med klena träväggar och dörrar.

Felanmälan: Hagtorn Fastighetsservice

Med risk för att låta tjatiga vill vi påminna om att man vid felanmälan till Hagtorn, som inte gäller saker som måste åtgärdas akut, ska meddela att det går bra att de åtgärdar i samband med sin veckorond eller vid annat planerat arbete i våra hus. På så sätt besparas föreningen onödiga utgifter i samband med akuta utryckningar som debiteras extra. För närvarande är det torsdagar som ronden går.

Service av radiatorer

Under höst-vinter 2021 inleddes ett arbete med att smörja och lufta samtliga radiatorer i föreningen. Mitt i arbetet tvingade dock pandemin och den ökade smittspridningen oss att pausa arbetet. Tursamt nog verkar det som att vi hann med att gå igenom de hus som haft störst problem och vi håller nu på att se över hela värmesystemet. Vi avvaktar med service av resterande radiatorer tills vi vet hur vi kommer gå vidare med fortsatt underhåll av hela systemet. 

Med önskan om en fortsatt solig vår, det kan behövas i dessa tider!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar 2022-01-13

1. Inventering av eldstäder samt information om brandskyddskontroll och sotning

Malmö stad har ansvar för att alla aktiva sotningsanläggningar (i vårt fall eldstäder) inom kommunen  sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll) i brandförebyggande syfte. För att utföra sotning och  brandskydds-kontroll har Malmö stad slutit avtal med ett antal sotningsentreprenörer som arbetar i tre  olika sotnings-distrikt. Vårt distrikt sköts av Simab. Enligt lag ska brandskyddskontroll genomföras var 6:e  år och sotning var 3:e år. Det är inom kort dags för brandskyddskontrollen av eldstäderna i vår förening  och vi är i färd med att inventera dessa för att genomföra en gemensam insats för brandskyddskontroll  samt sotning i de fall där det behövs. 

Håll utkik efter mejl från din husvärd som kommer att inhämta info om de eldstäder som finns i respektive  fastighet, samt vilket behov av sotning som finns av dessa. Är du som har en aktiv eldstad osäker på när  senaste sotning genomfördes rekommenderar vi att man sotar. Kostnad för brandskyddskontroll och  sotning ligger på den enskilde medlemmen. Fakturan går till föreningen som sedan vidarefakturerar den  enskilde medlemmen. 

2. Service av radiatorer i de fyra kvarstående husen 

Styrelsen har beslutat att samtliga hus ska få service av sina radiatorer men p g a covidsituationen både  innan jul och framför allt i skrivande stund så har den processen tagit paus. Vi återkommer till respektive  husvärd med information så fort firman, Komplett VVS, och vi bedömer att det kan genomföras  smittsäkert. 

3. Vad ingår i Hagtorns veckorond? 

Såväl husvärdar som medlemmar har efterfrågat vad som egentligen ingår i de veckoronder som vår  fastighetsskötare Hagtorns gör. Vi har skrivit ner det i detalj och försett alla husvärdar med den  informationen. Så vid frågor kan ni höra med er husvärd. Vi vill ju helst att Hagtorns åtgärdar  felanmälningar som inte är akuta i samband med sin rond så tänk vid felanmälan att vara tydliga med  information till Hagtorns om det är behov av akut åtgärd eller inte. 

4. Byte av brandvarnarbatteri 

Våra husvärdar har fått i uppdrag att inköpa batterier så att de kan hjälpa till att byta batterier i  brandvarnare som larmar. Om det behovet uppstår kan man antingen be sin husvärd om hjälp eller  hämta batteri hos husvärden och själv byta. I de fall själva varnaren verkar trasig får det förstås anmälas  till Hagtorns som får sätta dit en ny vid sin rond. 

5. Hantera överblivna cyklar på gården och i källaren 

Under åren har olika hus hanterat frågan om överblivna cyklar på lite olika sätt. En klok husvärd tog  kontakt med polisen och redde ut de lagliga aspekterna. Så här svarade ansvarig polis på  hittegodsavdelningen: 

”Dessa cyklar är tyvärr inte hittegods och kan därmed inte hanteras av Polisen. Listor med omhändertagna  cyklar upprättas för eget bruk ifall någon skulle undra var deras cykel tog vägen. När ni har förvarat  cyklarna en rimlig tid som enligt praxis hos dom flesta fastighetsförvaltare brukar vara 3 månader så kan  ni göra vad ni vill med cyklarna.” 

Så märk gärna upp de cyklar som inte tillhör någon, låt stå tre månader och om ingen gör anspråk på  dessa så kan ni till exempel auktionera ut i egna huset eller köra till tippen eller kontakta ReBike Malmö som hämtar alla övergivna cyklar helt kostnadsfritt och ser därefter till att de kan användas igen. 

Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året trots allt elände med covidsmitta! Var rädda om er och era grannar!

Styrelsen informerar 2021-11-17

Ny styrelse

Tack för uppslutningen på vårt årsmöte 7/10! Inga motioner eller förslag behandlades denna gång. Vi avtackade avslutningsvis Mattias Thorsen som under 11 års tid förtjänstfullt varit ordförande i vår förening! 

Den nya styrelsen med åtta ordinarie och tre suppleanter är nu konstituerad och är i full fart med flera arbetsgrupper med olika ansvarsområde och projekt. Vi har haft och kommer att fortsätta med möten med flertalet samarbetspartners som till exempel vår fastighetsskötare Hagtorns, ekonomiska förvaltare Riksbyggen, Malmö stad och olika entreprenörer med flera.

Styrelsen:

Ordförande
Elisabeth Hallström, Björken 3

Vice ordförande
Jessica Håkansson, Björken 3

Sekreterare
Gabi Louisedotter, Tallen 2

Ekonomi (Kassör)
Karolina Palmér, Björken 7

Medlemstjänster
Erik Zivkovic, Björken 7

Renovering och ombyggnad:
Maja Lundberg, Tallen 1
Henrik Malm, Björken 3

Fastighetsdrift
Jan Sjöberg, Björken 6

Tekniskt underhåll
Felicia Korman, Tallen 3

Projekt
Emilia Angel, Björken 8
Fanny Lundström, Björken 3

Föreningens ekonomi

Efter genomgång av budgetförslaget för kommande år med Riksbyggen, vår ekonomiska förvaltare, är bilden att föreningens ekonomi ser bra ut och att ingen avgiftshöjning rekommenderas för nästa år.

Felanmälan, fastighetsskötsel – Hagtorns

Vår fastighetsskötare Hagtorns går en tillsynsrond varje vecka i alla hus inklusive trappuppgångar, källare och vindar som sker på torsdagar där de ser över ett antal punkter som ingår i vårt basavtal, där ingår t ex byten av lampor, smörjning och justering av dörrstängare, gångjärn och lås m.m.

Vi föreslår att medlemmar som önskar göra en felanmälan till Hagtorns via felanmalan@hagtornservice.se eller 040-618 84 64, själv bedömer om det verkligen behövs akut utryckning eller om åtgärd kan vänta till ordinarie veckorond. Vad som gäller meddelar man vid felanmälan. Om inget anges kan det uppfattas som akut och då debiteras vi extra, utöver vårt basavtal. 

Varje extrauttryckning som Hagtorns genomför, som till exempel att byta ett brandvarnarbatteri, kostar oss närmare 1000 kr (servicebil och påbörjad arbetstimme). Utöver att det blir dyrt för oss alla så kostar det även firman extra tid och medför onödig miljöpåverkan med extra bilkörning.

Husvärdar har efterfrågat bättre information vad gäller genomförda åtgärder efter felanmälningar. Vi återupptar rutinen att skicka Hagtorns månadsrapporter till alla husvärdar. Hagtorns beskriver vad som åtgärdats varje månad och vad som de lämnat till underentreprenörer, UE. Respektive husvärd kan då se om de bedömer att deras grannar är berörda och kan skicka vidare lämplig information.

Årlig brandskyddsrond

I månadsskiftet november/december sker den årliga brandskyddsronden med NOHA, (före detta Brand & Industriskydd), enligt myndighetskrav på systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Då servas alla brandsläckare i allmänna utrymmen samt våra hänvisningsarmaturer i källarna. 

Observera att trapphusen är utrymningsvägar och därför inte får användas till förvaring (detta gäller t ex skor, kläder, möbler, leksaker, eller växter placerade på golvet). Vid brand kan de sakerna bidra till att rökfylla trapphuset och försvåra utrymning. Trapphusen är räddningstjänstens väg in och ut vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma in och ut snabbt. Grundregeln är att trapphusen ska hållas fria samtidigt som tillgängligheten för funktionshindrade och äldre bör underlättas. Hjälpmedel placeras så att de inte hindrar utrymning. Även källar- och vindsgångar utgör utrymningsvägar och ska hållas fria från förvaring utöver cyklar och barnvagnar. Tänk på att placera cyklar och barnvagnar i källaren så att de i möjligaste mån inte hindrar utrymning. 

Passa på att kolla era egna brandvarnare och byt batterier. Vi ska vara rädda om varandra!

I skrivande stund utreder vi tillsammans med firman ett alternativ till de brandvarnare som sitter i trappuppgångar och andra allmänna utrymmen. Allt som oftast tycks de krångla trots regelbundet batteribyte varje år vid denna tid. Vi ska se om de kan ersättas av ett centralt larmsystem som är mer hållbart och säkrare. Vi återkommer med information.

Renovering och ombyggnad

Tidigare kallade vi detta för om-och tillbyggnad, men har insett att det kan vara missledande. Många tänker att det inte omfattar renovering av till exempel badrum och kök, men så är fallet. Vi bor i äldre fastigheter (byggår 1917–1935), där stor omsorg och hänsyn måste visas i relation till de förutsättningar som det innebär rent byggnadstekniskt när denna typ av projekt påbörjas. Man kanske inte tänker på alla de föreningsgemensamma installationer som berörs när man ska riva ner/ bygga upp. Vi omfattas också av Malmö stads q-märkning som innebär vissa begränsningar kring vad som får genomföras.

Vi arbetar för att få bättre kvalitetssäkring kring medlemmars renoverings- och ombyggnadsarbeten genom att kräva besiktning av allt sådant arbete. Detta både för den enskilda medlemmens skull och för oss alla i föreningen som annars riskerar att drabbas ekonomiskt till följd av eventuella skador som kan uppstå, om allt inte skett enligt gällande branschregler och lagar. 

Vi har på vår hemsida försökt beskriva vår procedur kring detta tydligare. Där kommer även snart att finnas checklista liksom anmälningsblankett att hämta hem. Vid kontakt med styrelsen kan vi bistå med tips på firmor som erbjudit att åta sig uppdrag för våra medlemmar, både med besiktning och som kontrollansvarig.

Fjärrvärme och radiatorer

Då över hälften av medlemmarna i ett av våra hus rapporterat problem med värmen, fick samtliga radiatorer i det huset gås igenom och injusteras. Hela husets system är sammanlänkat och för att få ett jämnt och effektivt flöde krävdes det att alla radiatorer sågs över. Något som är bäst både för komfort, miljö och ekonomi. Vid genomgången upptäcktes mycket luft i värmesystemet vilket påverkade värmesituationen i en överväldigande del av lägenheterna. 

I nuläget är ytterligare två hus planerade. Vi ser löpande över behovet i övriga fastigheter och återkommer med information via husvärdarna – så håll utkik efter aktuell information. 

Obs! Lufta inte dina radiatorer på egen hand, då detta kan medföra problem i övriga husets värmesystem. 

Julgranar

Under åren så har vi märkt ett avtagande intresse för den gemensamma glöggträffen på någon av gårdarna i samband med att julgranar sätts upp vid första advent. Det är en tid som kräver engagemang på många olika håll, speciellt bland barnfamiljer. Därför ställer vi in den i år och ser inför nästa år om det framkommer önskemål om att återuppta traditionen som även naggats i kanten av Coronarestriktionerna. 

Det är inte heller alla som vill ha julgran och hellre sätter belysning i befintliga träd. Kom överens i respektive hus hur ni vill göra.

Styrelsen MNE önskar alla en fin jul- och nyårshelg 2021!