Infoblad: Juni 2023 | Nr. 5

Hej kära medlem!
Äntligen har vi fått känna på lite sol och värme och fått möjlighet att njuta av våra härliga trädgårdar igen. Vi har fått en ny styrelse på plats som ser fram emot att föra arbetet vidare med vår fina förening. Mer info om det finner du nedan.

NY STYRELSE VALD
Vi har nu valt en ny styrelse, och ny ordförande blir Maja Lundberg (Tallen 1). Övrig styrelse är: Karolina Palmér (Björken 7), Sara Mellander (Tallen 1), Ebba Toreheim (Björken 3), Jan Sjöberg (Björken 6), Lars Berggren (Tallen 3), Olof Lindén (Tallen 3), Erik Adlers (Björken 8), Anna Bernstad (Björken 7), Elisabeth Hallström (Björken 3), Tobias Pettersson (Tallen 2)

SOMMARUPPEHÅLL
Nu är det semesteruppehåll för styrelsearbete vilket innebär att vi inte har möjlighet att svara lika frekvent. Vi kommer att bevaka e-post och svara när tid finns. Vi är tillbaka i regelbunden form i augusti.

TRÄDGÅRD UTFORMNING
En liten påminnelse om att våra trädgårdar ska vårdas på ett speciellt sätt. Byggnadsantikvarien på Malmö Museer rekommenderar oss att försöka bevara tidsandan från 30-talet när vi väljer växter till våra trädgårdar och att försöka bevara så mycket som möjligt av ursprungskänslan. Mäster Palmsgatan tillhör det offentliga rummet och trädgårdarna på husets framsida ska vara enhetliga med rosor, tulpaner och syrenträd. Friare plantering av andra växter kan ske på husens baksidor som är mer privata och inte syns från gatan. Nyplantering i trädgårdarna diskuteras och beslutas om i första hand på husmöten och större ändringar måste godkännas av styrelsen.

Läs mer på vår hemsida, mne.se under boende/ trädgårdskötsel.

PS.
Det är varmt nu och vi vill att även djuren ska må bra, så sätt gärna ut en tallrik med vatten som både igelkottar, småfåglar och insekter kan ta del av.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Infoblad: Maj 2023 | Nr. 4

Hej kära medlemmar!

Äntligen har vi fått känna på lite sol och värme och fått möjlighet att njuta av våra härliga trädgårdar igen. Nu när det blir varmare är det lätt hänt att man glömmer stänga dörrar och fönster – gör inte det! Tillfället gör tjuven. Se alltid till att portar går igen och lämna inte dörrar uppställda utan uppsikt.  Ser du en dörr som står öppen, stäng den. Det är viktigt att vi hjälps åt med detta, både för att undvika stölder och för att inte tala om alla katter och andra djur som kan bli instängda. Tack!

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 

Torsdagen den 25 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma. Vi kommer att vara på Barnens scen i Folkets park. Föreningen bjuder på fika. Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse finns att läsa på www.mne.se. 

Om du inte har möjlighet att närvara, så går det bra att lämna fullmakt till en annan medlem. Varje medlem kan max företräda en annan medlem. Kontakta din husvärd för fullmaktsblankett eller ladda hem blanketten från bostadsratterna.se.

GEMENSAM LOPPIS

Lördagen den 27 maj kl. 10-14 blir det föreningsgemensam gårdsloppis. Tillstånd är sökt fram till kl. 15, så det finns utrymme att plocka undan. Var och en står för egna bord etc.

Om inte din gård redan är anmäld via inlägget på MNE:s Facebooksida, så skicka ett mail till tinawahlin@yahoo.com så snart som möjligt för att komma med i marknadsföringen. 

Det finns ett offentligt Facebookevenemang för loppisen på vår Facebooksida. Om vi alla hjälps åt att sprida informationen så kommer det förhoppningsvis mycket folk! 

Dela och bjud in vänner som ni tror kan vara intresserade. 

UNDERHÅLLSSPOLNING AV STAMMAR

Med start den 29 maj kommer de vertikala stammarna (avlopp) i samtliga våra fastigheter att underhållsspolas. Detta görs vart femte år och ingår i det löpande underhållet av fastigheterna. 

Firman kommer behöva tillgång till samtliga lägenheter. Håll utkik efter information från din husvärd angående nycklar och tillträde. 

SCHEMA FÖR UNDERHÅLLSSPOLNING
Med reservation för ändringar

 • 29/5: Mäster Eriks plan 7 A-G
 • 30/5: Mäster Eriks plan 9 A-C & 10 A-E
 • 31/5: Mäster Palmsgatan 5 A-D & 7 A-C
 • 1/6: Mäster Palmsgatan 7 D-E  & Mäster Eriks Plan 12 A-K
 • 2/6: Spånehusvägen 46 A -D

ÅRETS FÖRSTA HÄCKKLIPPNING

Våra arborister kommer under v. 24, med start måndagen den 12 juni, att beskära våra häckar och bersåer. 

Inför detta är det viktigt att det är undanplockat i både privata och allmänna bersåer samt längs häckar så att de enkelt kan komma åt. Vi hjälps åt att flytta undan cyklar, möbler, krukor etc. som kan vara i vägen. Tack!

FOLKBOKFÖRING

Vi vill påminna om att se över så att du är folkbokförd på rätt adress och lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar vilken våning och var på våningen din lägenhet är belägen. Detta nummer finns på en liten skylt på lägen- hetsdörrens ytterkarm.

Det är viktigt att var och en ser över så att folkbokföringen stämmer. Om din adress inte är korrekt måste en flyttanmälan göras för att du inte ska riskera att göra dig skyldig till folk- bokföringsbrott. 

Besök skatteverket.se/privat/folkbokforing för att kontrollera att din adress stämmer och vid behov göra flyttanmälan.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Kallelse: Föreningsstämma 2023

Tid: torsdag 25 maj kl. 19:00
Plats: Barnens scen i Folkets park Obs. Ny plats!

Varmt välkomna till årets stämma för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahem! Nedan följer årets dagordning. Under mötet bjuder vi på kaffe/te och kaka.

Om du inte har möjlighet att närvara, så går det bra att lämna fullmakt till en annan medlem. Varje medlem kan max företräda en annan medlem. Kontakta din husvärd för fullmaktsblankett.

Väl mött önskar styrelsen, 2023-05-03

 1. Stämmans öppnande. 
 2. Val av ordförande vid stämman. 
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd. 
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 
 6. Fastställande av dagordning. 
 7. Fråga om kallelse behörigen skett. 
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning. 
 9. Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens    
  förklaring däröver. 
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. 
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal revisorssuppleanter. 
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av extern revisor. 
 18. Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
 19. Styrelsen informerar. 
 20. Stämmans avslutande.

Infoblad: April 2023 | Nr. 3

Hej kära medlemmar!

Ett stort tack för den stora uppslutningen på den  gemensamma trädgårdsdagen och den trevliga grillningen hos Björken 7. Nu är våren äntligen här!

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 
Torsdagen den 25 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma i föreningen. Nytt för i år är att vi kommer hålla stämman på Barnens Scen i Folkets Park. 

Lägg in datumet i kalendern redan nu, om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med formell kallelse, dagordning etc. 

ARBETA I STYRELSEN
Nu finns det plats för nya medlemmar i styrelsen och du är därför varmt välkommen att engagera dig. En välfungerande styrelse är en förutsättning för vår boendeform och ju fler vi är som hjälper till desto roligare och enklare blir uppgiften. 

Alla oavsett erfarenhet, har alltid har något att bidra med i en styrelse. Det är alla boende i MNE som suttit i styrelsen under åren ett fint bevis på. 

Gå med i styrelsen och påverka en fortsatt klok förvaltning av vår förening och boendemiljö. Då får du också tillfälle att lära dig mer om våra fina gamla fastigheter och trädgårdar, byggnadsteknik, underhåll och ekonomi. Och en massa annat. 

➤ Kontakta valberedningen om du vill veta mer:
Jens Jansson, sammankallande: jensjansson2@me.com

VENTILATION
Under 2022 genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i våra fastigheter. Flertalet lägenheter fick anmärkningar, både av typ 1 (lätta) och typ 2 (allvarliga). Nu återstår det inte många anmärkningar för att våra fastigheter ska kunna  godkännas, men det är viktigt att oavsett typ av anmärkning (1 el 2) så måste dessa åtgärdas så snart som möjligt. 

Om du fick en anmärkning av typ 1 vid OVK:n och inte har åtgärdat denna så blir den automatiskt en 2:a vid nästa besiktning och leder då till att OVK:n på nytt  blir underkänd. Ta därför en extra titt på det första protokollet och försäkra dig om att din anmärkning är åtgärdad. 

Protokoll finns hos din husvärd och bifogas per mail.

UNDERHÅLLSSPOLNING AV STAMMAR
Under slutet av maj/början av juni kommer de vertikala stammarna (avlopp) i samtliga fastigheter att underhållsspolas. 

Detta görs vart femte år och ingår i det löpande underhållet av våra fastigheter. Firman kommer behöva tillgång till samtliga lägenheter. 

Mer information om hur detta ska gå till med tider och nyckelinsamling etc kommer längre fram när det närmar sig.

SÅ HÄR KAN DU FÖREBYGGA STOPP OCH DÅLIG LUKT
Allt som oftast beror stopp på att man spolat ner fel saker i avloppet t ex fett från stekpannor och kast- ruller eller att man sköljt av tallrikar i vasken istället för att skrapa ner matrester i komposten. Med tiden stelnar fettet och ett stopp byggs upp.  

En annan bov är våra moderna toaletter som är snålspolande eller att man har spolat ner t ex hus- hållspapper och våtservetter som inte löser upp sig. 

I våra hus ska toaletterna alltid spolas med full effekt. 

Var noga med att bara spola ner sådant som får spolas ner i avloppet. Matfett torkar ni av med papper och slänger i soporna. Hushållspapper, våtservetter, bindor och tamponger skall också slängas i soporna. 

Gör rent golvbrunnen i duschen regelbundet från hår och smuts och gör rent vattenlåset i handfatet i badrummet regelbundet. Spola gärna med hett vatten och diskmedel i köksvasken då och då.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Infoblad Februari / Mars 2023

Hej kära medlemmar!

Nu börjar våren så sakteliga närma sig och det är dags att planera bland annat inför årsstämma och årets trädgårdsarbete. 

ÅRSSTÄMMA TORSDAG 25 MAJ KL. 19:00

Lägg in datumet i kalendern redan nu! Det är viktigt att så många som möjligt deltar på stämman eftersom detta handlar om ansvaret för vår gemensamma egendom. 

Om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med kallelse och dagordning när det närmar sig. 

➤ Motioner behöver vi få in senast den 31 mars.

Maila dessa till styrelse.mne@gmail.com

Det fina med att bo i en bostadsrättsförening är att du, tillsammans med dina grannar får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. Du är själv med och äger huset du bor i, i vårt fall sju fastigheter med totalt 118 lägenheter. 

Även om du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i, så har du  också ett ansvar för fastigheterna som sådana, inklusive utrymmen både ute och inne som gemensamt disponeras. 

ARBETA I STYRELSEN?

Alla oavsett erfarenhet, har alltid har något att bidra med i en styrelse. Det är alla boende i MNE som suttit i styrelsen under åren ett fint bevis på. 

Nu finns det plats för nya medlemmar i styrelsen och du är därför varmt välkommen att engagera dig. En välfungerande styrelse är en förutsättning för vår boendeform och ju fler vi är som hjälper till desto roligare och enklare blir uppgiften. 

Gå med i styrelsen och påverka en fortsatt klok förvaltning av vår förening och boendemiljö. Då får du också tillfälle att lära dig mer om våra fina gamla fastigheter och trädgårdar, byggnadsteknik, underhåll och ekonomi. Och en massa annat. 

➤ Kontakta valberedningen om du vill veta mer:

Jens Jansson, sammankallande

jensjansson2@me.com

GEMENSAMMA TRÄDGÅRDSDAGAR 

Årets första gemensamma trädgårdsdag blir söndag den 16 april. Vid 13-tiden tar vi en lunchpaus i arbetet på gården till Björken 7, som står för grillning och fika. Hoppas vi ses där!

Vill ni börja med trädgårdsarbetet tidigare så går det givetvis bra, men var försiktiga och rensa inte allt för mycket så länge det är kyligt. Djur och insekter trivs ju bra under lite torra löv. VA Syd börjar tömma kärlen för trädgårdsavfall varannan vecka från den 7 mars.

I höst är trädgårdsdagen inplanerad söndag den 15 oktober. Björken 3 står då för grillning/fika.

CONTAINRAR

I vanlig ordning kommer det finnas två containrar utplacerade. En på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och 7 och en på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2. 

Observera att dessa främst är till för trädgårdsavfall. Om det mot slutet av dagen finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma ut- rymmen slängas, såsom trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Tänk på att containrarna inte är till för privata saker som man behöver slänga, det ordnar man i så fall med på egen hand eller tillsammans med sina grannar.

FÖRÄNDRING I BOSTADSRÄTTSLAGEN

Föreningen har under flera års tid arbetat intensivt med kvalitetssäkringsarbete när det gäller renovering och ombyggnad. Inte minst eftersom vi förvaltar så pass gamla fastigheter och att det finns en mängd speciella byggnadstekniska krav att förhålla sig till. Så nu när det kommit tillägg till den befintliga bostadsrättslagen har vi glädjande nog redan utvecklade rutiner och regler för renovering och ombyggnad som våra medlemmar kan följa och som ligger helt i linje med de nya lagkrav som tillkommit. 

➤ En sammanfattning av de ändringar som gäller från och med 1 januari 2023 finns att läsa här.

➤  Lagen i sin helhet kan du läsa här.

➤ Föreningens rutiner och mycket mer finns att läsa på vår hemsida:  mne.se – botanisera gärna där!

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE

Tillägg till infobladet i januari

Förtydligande avseende föreningens ökade kostnader och avgiftshöjning

Styrelsen har fått återkoppling på att vi i det senaste informationsutskicket inte varit tillräckligt tydliga med att förklara bakgrunden till höjningen av avgiften. För att ge en tydligare bild så vill vi berätta lite mer om några kostnadsökningar för föreningen som vi måste ta hänsyn till i kalkylen för det kommande året.

Först vill vi förtydliga vad vi menar med att ekonomin i föreningen är god. Det betyder att vi hittills har hållit en god balans i budgeten och att vi med den planerade avgiftshöjningen fortfarande kan bibehålla en god nivå. Utan höjning skulle föreningens ekonomi urholkas på sikt.

Några exempel på kostnader som ökat är våra räntekostnader för lånen som gått upp till mer än det dubbla, fjärrvärmepriset som har gått upp med 20% och vattnet med 24%. Dessutom har priset på elen och även tjänster som ex sophantering, entreprenörer och material ökat med 4-20%. Det är alltså nödvändigt att höja avgiften för att täcka upp för dessa ökade kostnader.

Ytterligare ett förtydligande gäller stycket som tar upp vad vi kan göra för att spara, där vi nämner fjärrvärmen som den största utgiften. Det vi menar är att det är den största utgiften där vi faktiskt kan påverka kostnaden beroende på vårt beteende.

Hoppas detta gav en klarare bild av vad som ligger bakom beslutet.

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Januari, 2023

Hej och god fortsättning på det nya året! Här kommer en uppdatering från styrelsen kring det nuvarande läget och vad som är på gång. Var vänlig och ägna ett par minuter till att läsa igenom. Tack! 

Ekonomi och avgift

Vi har nu haft budgetmöte med vår ekonom hos Riksbyggen (vår ekonomiska förvaltare) och gått igenom föreningens ekonomiska läge. I förhållande till de nyckeltal som man brukar utgå ifrån som t ex snittpriser per kvadratmeter för drift, lån och underhåll, så ser ekonomin bra ut. Som vi aviserade före årsskiftet har vi nu tagit beslut kring en höjning av avgiften på 10 %. Vi förstår att detta känns som en stor höjning, men det är ett nödvändigt ont i dessa tider. Höjningen gäller från och med nästa avisering som skickas ut under februari och gäller för mars. Övriga tillägg så som kostnader för TV och Internet förblir oförändrade. 

Vi vill vara tydliga med att det kan komma att ske ytterligare höjningar av grundavgiften under året. Osäkerheten som råder i omvärlden gör att det är oerhört svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Vi kommer att ha löpande uppföljning av vår ekonomi med Riksbyggen för att se till att vi håller oss på en bra nivå i relation till våra kostnader. 

Vad kan vi göra tillsammans?

Det finns flera saker som du som enskild medlem och vi tillsammans kan göra för att minska föreningens utgifter och på så sätt förebygga eller i alla fall dämpa ytterligare avgiftshöjningar. Men detta kräver ansträngning från oss alla. 

Vår största utgift är uppvärmningen av fastigheterna. Fjärrvärmen. Som vi tidigare informerat om så arbetar vi kontinuerligt med att optimera dess funktion, men du som medlem kan också hjälpa till. Var noga med att spara på varmvatten, t ex genom att ta korta duschar och inte diska under rinnande vatten. Sänk gärna värmen på dina element (stäng dock inte av helt, ventilen kan då fastna), behöver du vädra så gör det snabbt. Också el och vatten kan vi spara på. Vid tvätt är det viktigt att fylla maskinerna och gärna tvätta på en lägre temperatur. Som ett exempel halveras elförbrukningen genom att tvätta i 40 grader istället för 60. Använd inte torktumlare och torkskåp i onödan och var noga med att släcka lampor i våra gemensamma utrymmen. 

Underhåll 

Nödvändigt underhåll av våra fastigheter sker löpande och det pågår fortsatt ett arbete med underhållsplaneringen av de större projekt som vi ser längre fram i tiden. Anledningen till att det kan uppfattas som att detta arbete drar ut på tiden är att vi vill vara noggranna med att arbetet utförs på rätt sätt, både med hänsyn till våra fastigheters beskaffenhet och ålder. Vi vill hitta hållbara lösningar som möjliggör för oss att bo och leva i dessa hus under många år framöver. Det är ett arbete som kräver varsamhet och ibland längre processer. Vi ber om överseende med att det tar tid.  

OVK

Ombesiktning är inbokad under v. 9, måndag-tisdag (27-28/2). Endast de som har fått anmärkningar (2:or) sedan tidigare berörs och kommer att få information i brevlådan från firman ca 2 veckor i förväg. Om det återstår frågor kring anmärkningar ber vi er att kontakta Fredrik Gyllander på OVK-service 0709 92 72 70.

Brandskydd

Vid brandskyddsronden som NOHA genomförde strax innan jul så kan vi med glädje meddela att vi fick godkänt. Med det sagt så vill vi understryka att det är mycket viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria och framkomliga samt att brandvarnare alltid är i funktion. Passa nu på att kolla batteriet i dina egna brandvarnare också!

Tack för att du tog dig tiden att läsa!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: November, 2022

Vintern har aviserat sin ankomst och det är fortsatt oroliga tider. Vi påverkas alla av det som pågår i omvärlden och många känner oro, både ekonomiskt, politiskt och privat. Det är viktigare än någonsin att hjälpas åt som kollektiv för att på de sätt som vi kan, motverka de negativa effekter som blir följdverkningarna av den rådande situationen. 

Styrelsearbete
Vi har haft ett visst manfall i styrelsen och är i nuläget underbemannade, samtidigt som vi har ett stort antal ärenden och underhållsbehov att arbeta med. Ärenden som rör enskilda boende kan därför dra ut på tiden och vi ber om förståelse för detta. Vi behöver prioritera akut underhåll och ekonomi i nuläget.

Vi tar gärna emot hjälp om du vill engagera dig i föreningens gemensamma arbete.

OVK
De allra flesta har hunnit med att åtgärda sina ventilationsbrister, men då det har visat sig att några anmärkningar är lite mer komplicerade, har vi bett om uppskov på ombesiktning. Vi har preliminärt satt  månadsskiftet januari/februari som tid för detta och kommer återkomma med mer info i god tid. 

Ekonomi & energi
Budgetmöte med föreningens ekonom på Riksbyggen är inplanerat den 5 december och efter det får vi klart för oss hur mycket avgiften kommer att behöva höjas. Höjning kommer att ske månadsskiftet februari/mars. Exakt hur mycket vet vi först efter budgetmötet, info om det kommer då. 

Vi vill understryka att gör allt i vår makt för att försöka hålla nere avgiften, men beroende på omvärldsläget och hur våra kostnader ser ut, kan det komma att krävas fler höjningar löpande under året. Med det sagt vill vi återigen uppmana till sparsamhet gällande värme, vatten och el. Ha inte fönster öppna och elda för kråkorna, är det för varmt är det bättre att vi sänker temperaturen på fjärrvärmen. Meddela oss om du har för varmt i lägenheten, ca 20 grader är det vi siktar på. Fyll tvättmaskinerna när du tvättar och sänk gärna tvätt-temperaturen etc. 

Medlemmar som har tips på energibesparing får gärna sprida sin kunskap och vi kommer även att inleda ett samarbete med Malmö Stads energikonsult Paula Björk för att försöka effektivisera vårt energianvändande både utifrån rådande ekonomiska förutsättningar och för att minska Europas energibehov i relation till Ryssland.

Underhållsplan
Arbetet fortlöper med underhållsplanen som vi tar fram med hjälp av företaget Dayspring. De har besiktigat samtliga våra fastigheter och i nuläget är vi i färd med att göra prioriteringar och tala med entreprenörer för att komma vidare i arbetet.   

Informationsmöte
Vi hade gärna haft ett informationsmöte med alla medlemmar för att prata om föreningens framtida underhåll, ekonomi och planering redan nu i november, men det visar sig vara svårt att få ihop det innan helgerna. Vi siktar därför istället på att bjuda in till ett möte efter årsskiftet där vi kan berätta mer och besvara eventuella frågor. Håll utkik efter datum för detta längre fram.

Tack för att du tog dig tiden att läsa!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Oktober, 2022

Hösten är här och det är dags att plocka in på gårdarna och göra höstfint. Välkomna till höstens föreningsgemensamma trädgårdsdag kl. 10-14, söndag 23/10! I år är det Tallen 2 och Tallen 3 som står för grillning och fika på eftermiddagen vid pergolan på Tallengården. Välkomna dit från kl. 13!

Containrar
I vanlig ordning kommer det finnas två containrar utplacerade, en på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och en på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen. Förhoppningsvis lyckas de med placeringen denna gång, till skillnad från sist.

Observera att dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, såsom trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats. Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna själv eller tillsammans med grannar.

Gemensamma gårdar
Vi är en stor förening, både till medlemsantal och till yta. En av de fördelar som vi har med detta är våra fina gårdar och gemensamma ytor. Vi som bor i föreningen äger allt detta tillsammans och alla investeringar, gemensamma möbler, byggnader och ytor har vi bekostat tillsammans och alla har lika stor
rätt att nyttja dem, oavsett vilket hus som har skötselansvar för dem. Att kunna röra sig fritt mellan gårdarna, skicka barnen till grannen eller grilla där solen skiner ska vara en självklarhet.

Lika självklart är det att vi respekterar varandra och allt vad det innebär. Vi håller god ton mot grannen, skräpar inte ner eller stökar till, följer våra gemensamma trivselregler och hjälps på så sätt åt för att skapa en fin miljö och en fin plats att leva och bo på.

Ekonomi, elpriser och fjärrvärme
Det har inte undgått någon att inflationen har skjutit i höjden och att priserna har stigit. Detta påverkar såklart också oss som förening. Vi har omförhandlat våra lån och fått en högre ränta än tidigare, elräkningarna har blivit högre och E-on har aviserat en prishöjning på 20% på fjärrvärmen efter årsskiftet.

Vi vill uppmana till sparsamhet, dels på grund av ekonomin, men också av solidaritet. Vi behöver hushålla med våra resurser. Många bäckar små. Släck lampor i gemensamma utrymmen och tvätta inte halvtomma maskiner. Lufttorka gärna kläder istället för att för att använda torktumlare/torkskåp, diska inte under rinnande vatten och ta inte onödigt långa duschar etc.

Vad gäller inomhustemperaturen så arbetar vi kontinuerligt för att hitta en bra balans i temperaturen. Något som inte är helt enkelt med tanke på våra fastigheters beskaffenhet och värmesystem. Riktmärket är att inomhustemperaturen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på strax över 20 grader, om man mäter med en vanlig termometer. Det är rimligt att man tar på sig en tröja och ett par sockor under vintern, inte minst i dessa tider.

Vi har inte ännu haft budgetmöte med Riksbyggen, men vi kan med stor sannolikhet redan nu säga att vi kommer vara tvungna att höja avgiften inom kort. Vi har dock inget besked på hur mycket. Mer info om detta kommer så snart vi vet mer.

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas vi ses på trädgårdsdagen!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: September 2022

Vi hoppas att alla har haft en skön sommar och kunnat njuta trots det rådande läget och allt vad det innebär! Vi har inte hörts av sedan innan sommaren och det är nu på sin plats med lite uppdateringar kring vad som är på gång i föreningen.

Ekonomi och underhållsplan
På grund av det ekonomiskt osäkra världsläget har vi i samråd med vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen och ekonomisk expertis, sett över vår lånebild och flyttat lånen från Swedbank till SBAB; då de kunde erbjuda en bättre ränta på de lån vars bindningstid nu löper ut, ca 31 milj. Dessa är nu fördelade på tre lån, ett rörligt, ett bundet på 3 år och ett på 5 år. Kvarvarande lån i Swedbank kommer successivt att flyttas till SBAB. Föreningens totala låneskuld är f n cirka 46 milj. kronor.

Företaget Dayspring som fått uppdraget att gå igenom samtliga fastigheter för att lägga upp en långsiktig underhållsplan har varit tvungen att skjuta något på uppdraget på grund av hög arbetsbörda och kommer först att kunna göra detta under september. Därefter kommer vi att få reda på i vilken ordning som olika åtgärder ska vidtas, baserat på den ordning som Dayspring bedömer att de är mest brådskande och nödvändiga. Vårt kommande budgetarbete i höst är beroende av att vi får den nya underhållsplanen på plats och vi hoppas kunna få underhållsplanen klar att arbeta vidare med i början av oktober. Innan dess är det svårt att lova specifika underhållsprojekt och när de ska påbörjas.

Vi beklagar att vi inte kunnat lämna besked om detta och är väl medvetna om att det finns en frustration kring detta hos många medlemmar. Vi gör vårt yttersta för att får detta på plats och kommer att återkomma med information om detta så snart vi kan.

Högt elpris
Som alla känner till har elpriserna stegrat. Något som också märks på föreningen gemensamma el. Vi vill uppmana till sparsamhet. Släck lampor i gemensamma utrymmen och tvätta inte halvtomma maskiner. Använd gärna torkrum istället för torktumlare/torkskåp och ta inte onödigt långa duschar osv. Enkla saker som kan göra stor skillnad på det stora hela.

Asbest
Våra fastigheter byggdes vid en tid då man ofta använde asbest som ett material bland många andra. Så länge asbesten lämnas orörd utgör den ingen fara, det är först när man arbetar med att ta bort material som innehåller asbest som hälsorisker uppstår. Alla entreprenörer som arbetar inom byggbranschen
känner till detta och det finns särskilda säkerhetsföreskrifter som de ska arbeta efter om man misstänker eller vet att asbest förekommer. Alla medlemmar känner inte till detta och därför vill vi uppmärksamma er på att det till exempel finns asbest i den papp som sitter fastnitad på insidan av lägenheternas
vädringsluckor i original. Något som vissa medlemmar först upptäckt då de olyckligt nog försökt ta bort den – något vi inte rekommenderar!

Vi håller på att undersöka och kommer att återkomma med mer information och tips hur man kan hantera detta om man önskar sanera denna asbest på ett säkert sätt. Något som man som lägenhetsinnehavare själv får ta ansvar för och bekosta.

Gemensam trädgårdsdag: Söndag 23 oktober
Välkomna till höstens föreningsgemensamma trädgårdsdag kl. 10-14 söndag 23/10! I år är det Tallen 2 och Tallen 3 som står för grillning och fika på eftermiddagen vid pergolan på Tallenhusens gemensamma gård.

Obs! Vi provar i år att ta detta lite tidigare, kl. 13, så det inte blir så sent för alla hungriga stora och små. Man kan hellre fortsätta arbetet en stund till efteråt.

Containrar
Två containrar kommer att finnas utplacerade, dels på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen.

Dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, så som trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats.

Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna själv eller tillsammans med grannar.

Felanmälningar till Hagtorn
Styrelsen ser över hur felanmälningar görs med syfte få ner “onödiga” utryckningar och minska kostnaderna. Innan du gör en felanmälan, kontakta gärna din husvärd för att se om det alls behöver felanmälas till Hagtorn eller om det kan åtgärdas på egen hand. Vid felanmälan meddela alltid din husvärd,
oavsett om du felanmäler per telefon, via mail eller hemsidan. Vi ser helst att felanmälan sker per mail för bättre dokumentation och uppföljning. Vi vill också uppmana alla att sätta upp en lapp på det du felanmält med info om när det är felanmält och vem som gjort det. Ex: ”Torktumlare felanmäld 5/9 av Johanna Persson, Trappa B”. På så sätt slipper vi att flera felanmäler samma sak.

Öppna portar och stölder
Det har under sommaren varit stölder i källarna i ett par av våra fastigheter, något som hänt när portar stått öppna. Tillfället gör tjuven. Vi belyser återigen vikten av att inte lämna öppna portar obevakade och vara noga med att de går igen efter sig när man går ut. Ställ inte upp dörren om du inte kommer kunna
bevaka den och om du ser en obevakad dörr som står öppen: stäng den!

Det hjälper tyvärr inte att justera dörrstängarna, då husens beskaffenhet, luftdrag och snabba förändringar i temperatur och luftfuktighet gör att dörrarna ibland stängs och ibland inte. Så vänta de där extra sekunderna innan du går och försäkra dig om att porten verkligen har gått i lås. Det samma gäller
källardörrar, se till att de stängs noga!

Sophantering & miljöstation
Från och med den 19 september gäller nya dagar för hämtning av rest- och matavfall, de kommer att tömmas på tisdagar och fredagar.

Våra sopkärl är till för mindre hushållsförpackningar. Större kartonger och emballage ska kastas på återvinningsstationen ca 100 meter bort vid fotbollsplanen förbi skolan eller vid Coop. Tänk också på att stänga igen påsarna på era hushållssopor ordentligt och gärna stoppa matavfall i en extra pappåse, för att slippa flugor och andra skadedjur.

OVK – åtgärder och ombesiktning
Ett antal boende har fått anmärkningar, de flesta lätta att åtgärda, andra lite besvärligare. Samtliga måste vara åtgärdade senast siste oktober. Om man fortfarande inte fått klarhet i vad man behöver åtgärda, kontakta OVK Service Fredrik Gyllander (VD) på 0709-92 72 70 alt. Henrik Hansson 0733-95 32 03
(Henrik kan vara svår att nå då han ofta är ute på jobb under dagarna).

Vi vill tipsa om företaget Sydvent för hjälp med åtgärder, de nås på info@sydvent.se och kan lösa det mesta som har med ventilation att göra. Vid kontakt med dem beskriv problemet samt skicka med protokollet (som finns bifogat i mail till husvärdarna). Att ha godkänd ventilation i sitt boende är lagstadgat och ansvaret ligger på den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas vi ses på trädgårdsdagen!

Styrelsen MNE